Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Dumheter

  Uppsala universitet kalhugger i naturreservat

  Foto: Joakimhansén – Own work, CC BY-SA 4.0

  Uppsala Akademiförvaltning planerar att avverka ett område som motsvarar cirka 14 fotbollsplaner i populära naturreservatet Hågadalen-Nåsten. ”Prioriterar ekonomi framför ekologiska värden, säger lokala miljöorganisationer.

  Uppsala Akademiförvaltning förvaltar donationer som finansierar verksamheten på Uppsala universitet. Läroverkets rektor sitter i styrelsen. Akademiförvaltningen äger stora mängder skog i kommunen, varav nära 88 procent av dess 54 000 hektar är under pågående brukning.

  På förvaltningens hemsida går det att läsa att ”skogen brukas så att klimatnytta och biologisk mångfald bevaras och utvecklas” och att de inte ”inte avverkar skogar med höga naturvärden”.

  Hävdar insektsangrepp – men hugger ner mycket mer

  Under 2019 avverkningsanmälde Uppsala Akademiförvaltning ett område på 7,7 hektar, vilket motsvarar cirka 14 fotbollsplaner, i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Strax intill planerar en annan aktör att avverka ytterligare 2,9 hektar. Hågadalen-Nåsten är ett populärt friluftsområde för Uppsalaborna, och har dessutom betydelse för den biologiska mångfalden i regionen.

  Akademiförvaltningen uppger i avverkningsanmälan att området är angripet av granbarkborre, en insekt som angriper granträd. Naturskyddsföreningen i Uppsala menar att det inte stämmer och kallar avverkningsplanerna i Hågadalen-Nåsten för ”en skandal”.

  Våra inventeringar visar att angrepp på enstaka träd skett för 1-2 år sedan, men träden är inte angripna längre. Istället är träden nu fyllda med andra insekter som är granbarkborrens naturliga fiender och därför skulle kunna förhindra framtida angrepp i området, säger Ingemar Södergren, Naturskyddsföreningen Uppsala.

  Uppsala Akademiförvaltning kommer i närtid istället kalhugga på området – en yta som är betydligt större än vad eventuella angrepp ens kräver, enligt Naturskyddsföreningen.

  För att tjäna mer pengar passar Uppsala Akademiförvaltning på att hugga ner mer skog än de behöver. Om de vill plocka bort de döda träden skulle de kunna använda plockhuggning eller andra hyggesfria metorder som tar hänsyn till djur, växter och friluftsliv. En del av skogen de ska hugga ner är tall, som inte ens kan utsättas för angrepp av granbarkborre, säger Ingemar.

  ”Skogen är mogen”

  Tidigare under hösten gick 16 miljöorganisationer ut och menade att granbarkborreangrepp används som svepskäl för ”oacceptabla” avverkningar i hundratals skyddade områden runtom i landet.

  Uppsala Akademiförvaltning säger att de inte kommer hugga ner hela det avverkningsanmälda området, utan menar att den faktiska siffran rör sig om cirka 6 hektar.

  Skälet till beslutet att föryngringsavverka är som ofta inom skogsbruk att skogen är mogen. Det betyder att tillväxten kulminerat, träden har ofta börjat bli nedsatta i vitalitet och i det här området ser vi gamla och pågående granbarkborreskador. Målet är att inom några år ha en ny växande plantskog med tall, gran och förhoppningsvis ännu mer lövträd. Intäkterna från skogsavverkning går tillbaka till stiftelserna här hos oss som i sin tur bland annat finansierar exempelvis forskningen på Uppsala universitet, säger Anders Söderström, skogschef på Uppsala Akademiförvaltning.

  I blåsväder tidigare

  Det är inte första gången Uppsala Akademiförvaltning, vars överordnade syfte är att ge maximal avkastning för universitetets kapital, har fått kritik. Tidigare har bolaget kritiserats för näst intill obefintlig hänsyn till biologisk mångfald.

  I början av 2020 skickade över 20 forskare på universitet in en protest om att universitets hållbarhetsmål även borde gälla Akademiförvaltningen.

  Forskningen säger tydligt att åtminstone 20 procent av en skog ska sparas vid avverkning för att säkerställa den biologiska mångfalden. Den så kallade FSC-standarden i Sverige som Akademiförvaltningen följer är på fem procent, sa David van der Spoel, professor i cell- och molekylärbiologi, till UNT i samband med uppropet.

  ”Prioriterar ekonomi framför ekologi”

  Uppsala universitet antog under 2019 striktare hållbarhetsmål. Universitet är välkänt för sin framstående roll inom miljöforskning. Det är därför paradoxalt att universitets egna medel används för att hugga ner skyddsvärd skog, menar Uppsala Klimatstudenter.

  Eftersom hyggen innebär utsläpp av växthusgaser hade det varit bättre om skogen fått stå kvar och binda koldioxid. Akademiförvaltningen verkar prioritera ekonomiska värden framför ekologiska värden, säger Rebecka Stohl från Uppsala Klimatstudenter.

  Nu återstår att se vad som händer med det avverkningsanmälda området.

  Universitetet ska inte bedriva kalhuggning i naturreservat. De är inte väl ansedda av naturvården i länet, säger Ingemar Södergren på Naturskyddsföreningen Uppsala.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.