Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Corona påverkar nästa klimatrapport

  Foto: Pixabay

  FN:s nästa stora klimatrapport som planeras vara färdig 2021 ska undersöka kopplingen mellan pandemier och mänsklig påverkan. Nu planerar klimatpanelen att föra in lärdomar av covid-19 i detta arbete. Samtidigt försenas arbetsprocessen av pandemin.

  Nästa stora klimatrapport, den sjätte i ordningen, från FN:s klimatpanel (IPCC) planeras att släppas under 2021. Som för så många andra verksamheter påverkas dock arbetet av coronapandemin genom inställda arbetsmöten och distansarbete. IPCC har därför nu meddelat att de tvingas skjuta fram arbetsprocessen med ungefär fyra månader.

  Forskarna tänker dock ta lärdom av pandemin och väva in erfarenheterna i redogörelsen för den naturvetenskapliga grunden till den kommande rapporten, rapporterar Climate Home News. Det mänskliga trycket på naturen ökar nämligen risken för pandemier, vilket covid-19 är ett bra exempel på.

  Klimatförändringarna gör dessutom att växter och djur rör på sig, att gränser suddas ut och förflyttas. Ett förändrat klimat kommer därför att påverka smittspridningen i allt högre utsträckning.

  Redan före coronapandemin hade FN:s klimatpanel planerat att utforska kopplingar mellan klimatförändringar och biologisk mångfald genom att hålla en gemensam workshop under maj månad med FN:s vetenskapspanel för biologisk mångfald, IPBES. Nu blir samarbetet alltmer angeläget, även om workshopen tvingas hållas på annat sätt eller skjutas upp.

  Smittor från djur är något som blir allt vanligare. De senaste 50 åren har en mängd zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan smitta från djur till människa, drabbat mänskligheten. När det gäller nya infektionssjukdomar som har upptäckts de senaste tio åren kommer hela 75 procent från djurvärlden, exempelvis ebola, zika, sars och hiv.

  Även om zoonoser nämndes redan i den vetenskapliga sammanställningen till den förra IPCC rapporten som kom 2013-2014 var inte pandemier ett fokusområde, men med coronapandemin står det bortom allt tvivel att klimat och pandemi hänger ihop. .

  Den massiva insatsen för att hantera covid-19 behöver därför direkt omvandlas för att även hantera klimatomställningen. Världen måste ta tillfället i akt och minska utsläppen när mycket ändå befinner sig i ett pausläge. Bevisen finns för vad minskade utsläpp leder till, som renare luft och färre dödsfall av luftrelaterade sjukdomar. Forskare har även sett ett tydligt samband mellan luftföreningar och covid-19.

  Varken djur eller människor har råd med att återinföra business as usual.

  Faktarutan

  IPCC:s rapporter

  IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, är FN:s klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar. Detta görs bland annat i form av rapporter med underlag från tusentals forskare och experter världen över.

  Just nu arbetar IPCC med det sjätte arbetsprogrammet som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. Inom det programmet har tre specialrapporter hittills publicerats; en om konsekvenserna av 1,5 graders uppvärmning, en om mark- och skogsanvändning och nu senast en om haven och kryosfären.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.