Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Dagens CO2-kurva

  Foto: NOAA

  Varje vecka redovisar SMB halten av koldioxid i luften.

  Enligt senaste mätningen uppmätt på på Mauna Loa på Hawaii ligger koldioxidhalten i atmosfären nu på 420,66 miljondelar (ppm). Det är ungefär på samma nivå som förra veckans notering på 420,86 ppm. Jämfört med för exakt ett år sedan är det en ökning med 1,34 ppm. Sammantaget låg halten koldioxid under februari månad på 419,28 ppm, vilket är en ökning med 2,53 ppm jämfört med februari 2021.

  Källa: NOAA

  Det är tydligt att det sker en acceleration eftersom mer koldioxid släpps ut. För bara 10 år sedan låg halten på 395 ppm och 2013 passerades 400 ppm för första gången i mänsklighetens historia.

  Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år.

  2020 nådde halten av koldioxid nya rekordnivåer på 413,2 ppm och ligger nu 49 procent över förindustriell nivå räknat från år 1750. Därmed är världen halvvägs till en dubblering av koldioxidhalten.

  Under 2021 nåddes nya historiska nivåer med ett månadsgenomsnitt på nästan 419 ppm i maj och dagsrekord på 421 ppm. Det är den högsta månadsnivån sedan mätningarna började för 66 år sedan vid Mauna Loa.

  Källa: Carbon Brief

  Vi ser att den globala uppvärmningen går nästan linjärt med den samlade mängd koldioxid man släpper ut. Så varje ton utsläpp av koldioxid spelar roll och mänskligheten måste agera nu. Den globala medeltemperaturen för 2021 var 1,12 grader jämfört med perioden 1880-1920 och blev därmed det sjätte varmaste året uppmätt.

  Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och har inte befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt NOAA, och vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. Forskning visar att världen nu snabbt rör sig mot förändringar i klimatsystemet som saknar motstycke i människans historia.

  Den underliggande trenden går tydligt uppåt och vi är på väg åt fel håll. Koldioxid stannar i atmosfären i många, många årtionden och låser därmed in klimatförändringarna för kommande generationer.

  Även mängden uppmätt metan i atmosfären ökar allt snabbare och låg under 2021 cirka 162 procent högre än förindustriella nivåer, vilket Washington Post rapporterade om och som bekymrade Rick Spinrad, administratör vid amerikanska väderinstitutet NOAA:

  Våra data visar att de globala utsläppen fortsätter att röra sig i fel riktning i snabb takt. Bevisen är konsekventa, alarmerande och obestridliga.

  Detta är ungefär samma budskap som FN:s klimatpanel IPCC hade i sin sista delrapport ”Att minska klimatförändringen” vilket SMB berättade om. Det blir allt svårare att undvika allvarlig klimatpåverkan och om inte utsläppskurvan för växthusgasutsläppen börjar peka nedåt 2025 kommer det blir svårt att nå 1,5-gradersmålet.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.