Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Fossila pensionspengar kritiseras

  Oljepump Foto: lalabell68

  När det gäller pensionspengar är Sjunde AP-fonden (AP7) den största aktören, helt enkelt eftersom de hanterar pensionspengarna för alla som inte aktivt valt något annat. Nu har de gett sig ut för att försvara sina fossila innehav och motarbeta miljökrav, vilket fått många aktörer att ilskna till.
  I en artikel på DN Debatt hävdar AP7 att folk inte vill ha sämre avkastning på sina pensionspengar och att man därför inte borde ställa krav på förvaltningen av dem:

  En kvalificerad majoritet, tre av fyra svenskar, tycker inte att hänsynen till etik och miljö får leda till sänkta pensioner. I denna grupp ingår de som tycker att AP-fondernas uppdrag bara ska vara att ge svenskarna så bra pension som möjligt (18 procent av respondenterna), utan hänsyn till hållbarhetsfrågor. Där ingår också de som tycker att miljö- och etikhänsyn kan tas, men bara om det leder till högre pensioner (12 procent), och de som menar att miljö- och etikhänsyn ska tas så länge det inte leder till sänkta pensioner. Den sistnämnda gruppen utgör 37 procent av svenskarna. 8 procent är osäkra.

  Denna märkliga uppställning fick en hel massa organisationer att gå i taket. 11 organisationer (Däribland WWF, Fossil Free Sverige och Jordens Vänner) gjorde gemensam sak och kritiserade AP7 för att sakna självkritik och presentera en vinklad undersökning:

  AP7 menar också att det saknas stöd hos svenska folket för ökad hänsyn till etik och miljö om det innebär lägre pensioner och hänvisar till en Sifo-undersökning de beställt. Men 57 procent av svenskarna vill inte att deras statliga pensionspengar ska bidra till den globala uppvärmningen om de kan ge lika god avkastning i klimatsmarta fonder, och 35 procent är också villiga att spara hållbart även om avkastningen skulle bli lite lägre (Cint 2014).

  Naturskyddsföreningen stämde in i kritiken:

  Det svenska pensionssystemet är fortfarande ett exempel på politiska regler som kräver att fonderna agerar mycket kortsiktigt. Att fortsätta investeringar i företag som är beroende av fossila bränslen är också ett stort ekonomiskt rikstagande då dagens kalkyler måste skrivas om i en ekonomi som anpassar sig till klimatförändringarna.

  De föreslog också en lösning som kan minska risken för sänkta pensioner:

  För att driva omställningen till miljö- och klimatanpassade kapitalplaceringar borde regeringen inrätta gröna obligationer som kan säljas till AP-fonderna. En statlig obligation är en konstruktion som garanterar investerarna en säker intäkt.
  Gröna obligationer gör det därför möjligt att frigöra kapital till de stora klimatinvesteringar som behövs för att nå de internationellt uppsatta utsläppsmålen. Metoden liknar den modell som staten redan använder för att ge exportkrediter till företag som investerar i länder med hög risk.
  En stor del av de 4.000 miljarder som finns i svenska pensionspengar kan användas för den viktiga klimatomställningen som efterfrågas. Genom att staten går i borgen kan AP-fonderna placera i fonder som tar miljö- och klimathänsyn utan att riskera sänkta pensioner.

  Vänsterpartiets Ulla Andersson var inte heller imponerad av AP7:s argumentation och kräver en hel del åtgärder:

  Mot denna bakgrund föreslår vi att AP-fondernas placeringar ska vägledas av nya riktlinjer när det gäller miljö och etik:
  • Miljömässiga och etiska hänsyn ska likställas med målet om hög avkastning.
  • AP-fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas.
  • AP-fonderna ska successivt avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom 5 år.
  • Samtliga AP-fonder ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi.
  • Samtliga AP-fonder ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser för sina investeringar.
  • AP-fonder ska inte investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning.

  Även Svenska kyrkan nationellt röt ifrån mot kortsiktigheten:

  Bolag som tar in klimatförändringarna och det ökande trycket på naturresurser i sin affärsstrategi, ser kopplingen mellan rimliga arbetsförhållanden och stabil lönsamhet och dessutom förmår skapa affärer av detta hör till vinnarna. Aktieägare som Svenska kyrkan och många med oss, vet att investeringar i dessa bolag ger god och trygg avkastning. Det visar även en rapport av Deutsche Bank, som gått igenom ett sextiotal studier i ämnet. Nio av tio bolag med ett gediget arbete inom miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption är mer lönsamma att äga och har högre kreditvärdighet än genomsnittet.
  (…)
  Det är dags att avliva myten att det finns en motsättning mellan finansiell avkastning och hållbarhet. För att få en god och långsiktig värdeökning på våra investeringar, och på vår pension, måste de som förvaltar vårt kapital i dag väva in hållbarhetsfrågorna när de bedömer ett bolags förmåga att skapa värde och lönsamhet över en längre tid än ett eller några kvartal.

  För den som vill veta mer om hur pensionsfonderna använder dina pengar till allsköns otrevligheter, finns den trevliga kampanjen Schyssta Pensioner.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.