Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Måndagsserie: Hur går det med de svenska miljömålen?

  Foto: "Soapbubbles-SteveEF" by Steve Ford Elliott

  Varje måndag under de kommande veckorna kommer ni kunna läsa om Sveriges 16 miljömål här på SMB. Vad handlar de om egentligen, hur är status och vad är kvar att göra?

  De svenska miljömålen togs fram kring millennieskiftet och fastslogs av den dåvarande riksdagen. Regeringen har tillsammans med ett flertal myndigheter ansvar för att uppmärksamma och på ett konkret och praktiskt sätt kunna arbeta för en bättre miljö inom olika områden. De 16 svenska miljömålen behandlar olika problem baserat på de problem vi står inför kopplat till den natur som finns i Sverige. Allting inkluderas under det övergripande Generationsmålet.

  De 16 svenska miljömål som idag finns är:

  1. Begränsad klimatpåverkan
  2. Frisk luft
  3. Bara naturlig försurning
  4. Giftfri miljö
  5. Skyddande ozonskikt
  6. Säker strålmiljö
  7. Ingen övergödning
  8. Levande sjöar och vattendrag
  9. Grundvatten av god kvalitet
  10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
  11. Myllrande våtmarker
  12. Levande skogar
  13. Ett rikt odlingslandskap
  14. Storslagen fjällmiljö
  15. God bebyggd miljö
  16. Ett rikt växt- och djurliv

  Många av de svenska miljömålen kan även kopplas till FN:s hållbara utvecklingsmål som fastslogs under hösten 2015. Samordnare för de svenska miljömålen är Naturvårdsverket, som även är ansvariga för flera av målen. Andra mål ansvarar andra svenska myndigheter för såsom Skogsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Under de 16 miljömålen finns även 24 etappmål för att underlätta möjligheterna att uppnå bra resultat.

  Generationsmålet – ett övergripande inriktningsmål

  Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

  – Riksdagens definition av generationsmålet

  Generationsmålet är ett inriktningsmål som handlar om, precis som namnet antyder, att ta fram de förutsättningar som krävs för att lösa miljöproblemen inom en generation. Systemet infördes 1999 och ska vara uppfyllt 2020.

  Det finns ett antal punkter som miljöpolitiken inom Generationsmålet ska fokusera på, där bland annat biologisk mångfald, förnybara energikällor, naturresurser och människans hälsa finns med. Generationsmålet är ett övergripande mål som inkluderar de 16 svenska miljömålen.

  För att kunna se hur Generationsmålet fortskrider gör Naturvårdsverket vart fjärde år en utvärdering där man tar fram förslag åt regeringen på områden som kräver ett större fokus. I rapporten från 2015 framkom bland annat fokus på cirkulär ekonomi, en sammanhållen politik kring hållbarhet och bättre miljöhänsyn.

  Video: Naturvårdsverket

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra