Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Centerpartiet: "Att kräva besked och få svar från regeringen är inte mer än rimligt"

  Foto: Pressbild

  REPLIK: Igår skrev Gröna Bilister i en debattartikel på Supermiljöbloggen att alliansens förslag att skjuta upp omklassificeringen av palmoljeresten PFAD kan få farliga konsekvenser. Nu svarar Centerpartiets Rickard Nordin på kritiken. 
  Gröna Bilister problematiserar frågan om palmoljans vara eller icke vara i Sveriges transportsektor. Det är bra att debatten lyfts, men att som Gröna Bilister insinuerar att Centerpartiet vill sätta stopp för en ökad spårbarhet för palmoljebaserade drivmedel är direkt felaktigt. En enkel koll med oss, Miljödepartementets jurister eller riksdagens förvaltning hade räckt för att klargöra det, men det har Gröna Bilister inte bemödat sig om att göra innan de skrev sitt inlägg.
  I vår följdmotion säger vi ja till regeringens proposition. Vårt förslag till riksdagsbeslut stoppar alltså inte regeringens möjlighet att utfärda förordningen. En förordningsändring kräver inte riksdagens godkännande. Men vi anser att politiska beslut ska fattas med fullgott underlag där konsekvenser, inte minst för klimatet, analyseras. Vi är samtidigt noga med att inte lämna fältet fritt, utan poängterar att med oss i regering kommer både analysen och förordningen att genomföras.
  Globalt produceras drygt 50 miljoner ton palmolja varje år. Den stora användningen sker i livsmedelsindustrin. PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en oätlig fettsyra som avskiljs från den ätbara palmoljan. Andelen PFAD utgör cirka fem procent av råpalmoljan, och är i dagsläget klassificerad som restprodukt från palmoljetillverkningen. Under 2016 utgjorde PFAD 23 procent av volymen HVO (biodiesel, Hydrerade Vegetabiliska Oljor) som användes i Sverige, och klimatnyttan var i genomsnitt cirka 80-90 procent jämfört med fossil diesel.
  Centerpartiet vill vara väldigt tydliga med att höga hållbarhetskrav och hög spårbarhet på biodrivmedel är bra. I detta ingår att vi, liksom Gröna Bilister, vill se högre spårbarhet på PFAD för att på så sätt öka hållbarheten. Biodrivmedelssektorn är en av få sektorer där det redan idag ställs långtgående hållbarhetskrav, till skillnad från en stor del av den palmolja som går till annan användning.
  Helt avgörande för att nå uppsatta klimatmål är att den inhemska produktionen av biodrivmedel ökar. Centerpartiet har även sedan länge framfört att regeringen bör inrätta ett branschråd för denna typ av frågor, för att öka stabiliteten på biodrivmedelsmarknaden. Vi avsätter också en halv miljard i vår budget för att stärka utvecklingen av bioekonomin, där förnybara drivmedel är en viktig del. Det finns också riktade satsningar på sådant som biogas och alternativa drivmedel.
  Gröna Bilister hänvisar till ett regeringsförslag som omdefinierar vad som anses vara en restprodukt. Följdeffekten av det blir att vissa råvaror, vi vet idag inte exakt vilka, på kort sikt exkluderas från den svenska marknaden. Detta kommer att ske vid ett tillfälle där flera parallella, både nationella och internationella, processer pågår som påverkar biodrivmedelsmarknadens aktörer på ett eller annat sätt. Sammantaget skapar det en stor osäkerhet på marknaden. Vi har tidigare sett exempel på ryckig biodrivmedelspolitik som kraftigt påverkat marknaden och slagit undan benen för enskilda drivmedel. Regeringens införande av skatt på E85 och höginblandad FAME är sådana exempel där effekten blev att biodiesel från raps till mycket stor del ersattes med HVO-diesel, till betydande del producerad från PFAD. Sveriges biodrivmedelsaktörer behöver långsiktiga spelregler att förhålla sig till för att volymerna biodrivmedel ska kunna öka, genom en ökad inhemsk produktion.
  Den 1 juli 2018 införs en reduktionsplikt för att öka inblandningen av biodrivmedel i fossil bensin och diesel. Frågan uppstår då hur den andel biodrivmedel som förbjuds ska ersättas. Regeringen har inte presenterat någon analys av hur möjligheten att nå reduktionspliktens målnivåer påverkas av att förbjuda vissa råvaror.
  En trolig effekt kan bli att förslaget medför ett minskat användande av biodrivmedel på kort sikt, på grund av att en bristsituation uppstår. En annan effekt kan bli att HVO baserat på ren palmolja ökar kraftigt i Sverige. Regeringens förslag förbjuder inte att palmolja får användas i reduktionsplikten. Idag är denna andel noll, men andelen palmoljebaserad HVO var under 2014 och 2015 cirka 15-20 procent. Eftersom klimatnyttan för palmoljebaserad HVO är betydligt lägre än den för PFAD-baserad HVO kommer det krävas en högre volym palmoljebaserad HVO för att nå reduktionspliktens krav på växthusgasminskningar. Ren palmolja klarar nämligen de hållbarhetskrav som ställs.
  Det är därför en trolig effekt att palmoljebaserad HVO åter kommer att öka i Sverige, i direkt motsats till vad både vi och Gröna Bilister, och vi tror även regeringen, vill. En annan effekt av regeringens förslag kan bli att andelen fossila drivmedel ökar, vilket skulle gå helt på tvärs mot de klimatmål vi gemensamt satt upp. Spårbarhetskrav och hållbarhetskrav saknas för fossila drivmedel, vilket Centerpartiets driver på för att förändra.
  Regeringen har på inget sätt bemött dessa frågor som ställts av oss, men också från branschen. Flera remissinstanser har därtill yrkat på återremiss av förslaget, och bett regeringen tydliggöra vad som avses. Regeringens otydlighet kan också leda till att helt andra råvaror slängs ut med badvattnet, beroende på hur tolkningen görs. Regeringen har än mindre presenterat någon analys om hur marknadens efterfrågan ska tillgodoses.
  Centerpartiet förespråkar långsiktiga och råvaru- och teknikneutrala styrmedel som premierar biodrivmedel med hög klimatnytta och ökar omställningstakten från fossilt till förnybart i transportsektorn på ett hållbart sätt. Marknadspåverkande förändringar bör genomföras med tillhörande motivtext och konsekvensanalys, vilket helt saknats i detta fall.  Vi vill också se mer produktion i Sverige och avsätter betydande summor i vår budget för detta.
  Ingen värnar den gröna omställningen högre än vi. Det är därför vi är oroliga när vi ser att regeringens förslag kan få effekten att oönskade råvaror kommer in eller att önskade råvaror förbjuds, eller att vi backar på klimatmålen. Då är det vår skyldighet att säga ifrån. Att kräva besked och få svar från regeringen är inte mer än rimligt. Klimatfrågan behöver tacklas här och nu. Därför har vi skrivit vår följdmotion, för att vi värnar den gröna omställningen, där är vi och Gröna Bilister helt eniga.
  Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C)
  LÄS MER: Gröna Bilister – ”Fossilfrihet till varje pris?”

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.