Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  ”Det är dags att stänga ner kolkraften i Värtan”

  Fortum KVV8 gropen, flygbild Foto: Fortum Sverige

  Klimatet tillåter inte att vi fortsätter driva kolkraftverket i Stockholm. Förnyelsebara alternativ är färdigbyggda, och klimatkatastrofen som kolkraften bidrar till hotar både dricksvattnet och möjligheterna till boende i vår översvämningskänsliga huvudstad.

  Nyligen släppte tankesmedjan Oil Change International en skrämmande men klarsynt rapport. Den konstaterar att ingen ny fossil infrastruktur får byggas om vi ska klara tvågradersmålet, som världens regeringar har kommit överens om genom klimatavtalet i Paris. Tyvärr vet vi ju att nya fossila projekt kommer att startas. Därför måste befintliga projekt läggas ner i förtid.

  Kampen mot klimatförändringarna handlar om att snabbt stänga ner utsläppskälla efter utsläppskälla, och ersätta dem med energieffektivisering eller förnybara energikällor.

  Därför bör det nu vara dags för Stockholms enskilt största klimatbov, Värtaverkets koldrivna kraftvärmeverk KVV 6, att läggas ner. Kolkraftverket har de senaste åren släppt ut omkring 600 000 ton koldioxid per år, vilket är i stort sett lika mycket som trafiken i hela Stockholm.

  Värtaverket är nu igång med sitt nya, biobränsledrivna kraftvärmeverk, och fjärrvärmenäten i Stockholms län blir alltmer integrerade. Sammantaget innebär detta att det är möjligt att avveckla kolpannan i Värtan. Så vad väntar vi på?

  Stora delar av vår energiförsörjning är i händerna på bolag som prioriterar sina egna vinstintressen. Därför säger Fortum Värme (där Stockholms stad är delägare) att de planerar en stängning av kolkraftverket till senast 2030. Anledningen är oklar. Kanske vill företaget hämta hem den investering de gjort?

  Ska vi få till en stängning här behövs det folkligt tryck i frågan. Därför kräver vi i kampanjen Noll Kol i Värtan att kolkraftverket stängs ned så snart som möjligt. Vi har startat ett upprop där vi uppmanar alla att kräva kolkraftverkets stängning, senast 2018.

  Klimatavtalet som träffades i Paris i december innebär en skärpning av klimatmålen. Världen ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. Det innebär att alla gamla planer inte längre gäller. Målet är bara möjligt om befintliga utsläppskällor stängs ned i förtid.

  Det innebär också att EU:s system med utsläppskrediter inte håller. Det siktar mot att de stora utsläpparna ska komma ner till nollutsläpp omkring 2050. Det är alldeles för sent. Det medger även Fortum.

  Vi behöver vidta egna åtgärder för att utsläppsminskningarna ska ske betydligt snabbare än vad EU:s ETS-system medger. En sådan åtgärd är att snabbt stänga ner kolkraftverket och annullera de utsläppskrediter som inte utnyttjas.

  Stockholms stads politiska majoritet har satt som mål att kolkraftverket ska avvecklas till 2020. Det är bra, men det är inte säkert att de får majoritet i valet 2018 och kan fullfölja avvecklingen av kolkraftverket. Detta tillsammans med det allt skarpare läge vi befinner oss i vad gäller klimathotet gör att vi vill driva på för en snabbare avveckling.

  Under 2016 arbetar Stockholms stad med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi. Den strategin måste innehålla en avvecklingsplan där kolkraftverket stängs senast 2018. Dessutom måste ej utnyttjade utsläppsrätter annulleras. Allt annat vore ett hån mot stadens invånare och de framtida möjligheterna till liv i Stockholm. Skulle staden dränkas i höjda havsnivåer så är kolkraften i Värtan en bidragande anledning.

  Ruben Brundell
  Fossil Free Stockholm / Divest Nobel / Noll Kol i Värtan

  Eva Lenke
  Divest Nobel

  Torbjörn Vennström
  Klimataktion Stockholm

  Sebastian Dawson
  Jordens Vänner Stockholm

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.