Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  EU-kolumn, Christian Engström (PP): Att begränsa patentmonopolen och försvara demokratin är åtgärder för en bättre miljöpolitik

  Foto: Creative Commons

  Piratpartiet sitter med i den Gröna gruppen i EU-parlamentet, och röstar med dem i miljöfrågor. Piratpartiets fokus är att värna de mänskliga rättigheterna i den digitala miljön, men vi driver också frågan om reform av upphovsrätt och patent, och att EU ska bedriva en ambitiös och progressiv forskningspolitik. De frågorna har stor inverkan på miljö- och klimatpolitiken.
  Huvuddelen av jordens befolkning lever i fattigdom jämfört med oss i väst, och deras krav på att få samma levnadsstandard som vi är fullständigt berättigade. Det enda sättet att klara den utmaningen är att vi lyckas få fram ny hållbar och resurssnål teknologi, och att den snabbt kommer till användning i praktiken.
  Piratpartiet vill att EU satsar ännu mer pengar på forskning, i synnerhet inom miljö- och klimatområdet. Det kan med fördel finansieras genom att systemet för jordbrukssubventioner avvecklas. EU’s jordbrukssubventioner innebär ett miljöproblem i sig självt, eftersom de premierar storskaligt industriellt jordbruk över småskaligt hållbart ekologiskt.
  Patent innebär monopol på att använda nya idéer, och ett förbud för alla utom företaget som äger patentet att utnyttja och bygga vidare på den allra senaste teknologin. Patentsystemet gör att det tar längre tid för ny teknologi att komma ut på marknaden i väst på bred front, eftersom patentmonopolet gör att den nyaste och miljömässigt bästa teknologin blir dyrare än den skulle behöva vara om den inte var monopolbelagd.
  Men ännu värre är patentsystemets skadliga inverkan på teknologiöverföringen till fattigare länder. Den formen av teknologiöverföring är en förutsättning för att vi ska klara att ge hela jordens befolkning en dräglig levnadsstandard. Försöker vi göra det med 20 år gammal teknologi går jorden sönder.
  Men alla de ”frihandelsavtal” som EU (och USA) tvingar på fattiga utvecklingsländer går i motsatt riktning, och innehåller varje gång ett ”IP-kapitel” där länderna förbinder sig att upprätthålla patentmonopolen ännu striktare.
  ACTA-avtalet, som förhandlades fram under den förra mandatperioden, var ett exempel på ett sådant avtal. Det innehöll ett IP-kapitel som dels skulle ha inneburit stora inskränkningar i friheten på internet, men som också skulle inneburit skärpningar av patentsystemet som skulle slagit mot fattiga länder, inklusive deras möjlighet att få tillgång till generiska patentbefriade mediciner.
  Piratpartiet och den Gröna gruppen i EU-parlamentet lyckades efter tre års intensivt arbete skapa en majoritet i parlamentet för att säga nej till ACTA-avtalet. Det är Piratpartiets största seger under den gångna mandatperioden, och var bara möjlig för att hundratusentals vanliga medborgare i Europa gick ut på gatorna och visade sitt engagemang.
  Nu diskuteras ett nytt avtal som kallas för TTIP. Den här gången är det återigen ett ”frihandelsavtal” som inte har det minsta med fri handel att göra, utan är ett nytt försök att smuggla in hårdare lagar för patent och upphovsrätt .
  Dessutom innehåller TTIP djupt odemokratiska mekanismer för att låta storföretag överklaga demokratiskt fattade politiska beslut. Går de mekanismerna igenom kommer varje försök till skärpning av miljölagarna som ett land vill genomföra riskera att kosta miljardbelopp i skadestånd till företag som känner sig drabbade. Vi har redan inlett arbetet för att stoppa även TTIP, precis som vi stoppade ACTA.
  Det här är ett antal konkreta frågor som Piratpartiet arbetat och kommer fortsätta arbeta med, som har direkt bäring på det konkreta arbetet för att uppnå de miljö- och klimatmål som de andra partierna i slutändan kompromissar sig fram till, vilka de än blir.
  Men den allra mest fundamentala frågan för en god miljö- och klimatpolitik är att vi bevarar det öppna demokratiska samhället. Totalitära regimer är utan undantag katastrofala busar på miljöområdet.
  Det var genom medborgares aktivism som miljörörelsen föddes på 70-talet, och det är bara genom att engagerade medborgare i både rika och fattiga länder fortsätter trycka på som miljöarbetet kan gå i rätt riktning. Internet är en förutsättning för all politisk aktivism i vår tid, vare sig det handlar om miljöaktivister som vill organisera sig eller demokratiaktivister i ofria länder.
  Piratpartiets högsta prioritet är att återupprätta respekten för de mänskliga rättigheterna i den digitala miljön. Det innebär att vi måste riva ner det storebrorssamhälle som har växt fram i både Sverige och Europa, och som på sikt hotar demokratin.
  Att minska patentmonopolens skadeverkningar och satsa mer på forskning om hållbar teknologi är konkreta åtgärder som vi kan göra så snart vi vill. Omedelbart, om Piratpartiet får bestämma.
  Men vi måste också återerövra de mänskliga rättigheterna i den digitala världen, och på så sätt bevara det öppna demokratiska samhället. Miljö och klimat är bara två av de politikområden som skulle bli lidande om vi misslyckas.
  Christian Engström
  Toppkandidat för Piratpartiet

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.