Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  EU-kolumn, Jörgen Appelgren (Junilistan): Miljöbeslut bör tas på rätt nivå

  Foto: Junilistan

  Junilistan hållning är gränsöverskridande miljöfrågor ska beslutas på EU-nivå medan lokala miljöfrågor bäst hanteras lokalt. Låt mig beskriva detta med två exempel, klimatfrågan och buller.
  Klimatförändringarna och utsläpp av växthusgaser är dels globala, dels har vi inte helt säkra svar. Då är det klokt att låta försiktighetsprincipen gälla och reducera utsläppen av växthusgaser. EU står för cirka 10 procent av världens utsläpp. Att dra ner enbart EU:s utsläpp med 30-50 procent är därför ett ut ett globalt perspektiv ett försum­bart bidrag. Eftersom det här är globalt kanske det ska lösas på FN-nivå, men då hamnar man i att EU kan fungera som en förhandlingsorganisation i sådana globala uppgörelser. Man bör därför inom EU kunna besluta hur mycket utsläppen ska reduceras och över vilken tidsperiod det ska ske, men man bör absolut lämna till medlemsländerna att avgöra metoderna. EU kan också vara ett föredöme genom att ge kraftfullt stöd till forskning på området.
  Handel med utsläppsrätter är en internationell/global lösning som mycket talar för. Inom länderna framstår till exempel koldioxidskatt som en utmärkt lösning. En sådan skatt ska beslutas av varje medlemsland.
  När vi talar om buller från till exempel bilar eller motorcyklar är det en fråga som berör den inre marknaden och som därför ska beslutas gemensamt i Bryssel. Men om vi talar om buller i vår stadsmiljö, buller i hus och liknande så är det en fråga som länderna själva ska besluta om. Den kommer in i plan- och byggprocesser och här tas ett nationellt grepp. Det har till exempel att göra med hur tjock isolering vi bygger husen med och det ska vi absolut själva bestämma. Vi behöver inte en gemensam politik som hanterar alla tänkbara förekomster av buller och andra lokala miljöfrågor.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.