Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  ”Vi måste tänka om kring skog och mark”

  Foto: Robert Halvarsson Foto: Foto: Robert Halvarsson

  ”Risken för skogsbrand kan minska genom att anpassa rätt trädslag till lämplig mark, öka inslaget av lövskog och genom att restriktioner för maskinkörning i skogen vid stark torka”, skriver Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
  Sommarens torka och bränder har påmint oss om de pågående klimatförändringarna och om vårt beroende av skog och jordbruksmark. Torka, bränder och extremväder blir vanligare till följd av klimatförändringar. Det gör det än viktigare att förvalta skog och mark mer hållbart för att möta förändringarna.
  Extremvädret har drabbat många privatpersoner allvarligt och statligt krisstöd till jord- och skogsbrukare en viktig åtgärd. Nu när brandläget äntligen lugnat ner sig borde vi också börja tänka på hur vi förvaltar skog och mark.
  I sommar har de största markbränderna på många decennier rasat, vilket har lett till stor förlust av träråvara, evakuering av byar och stora kostnader för släckningsarbete. Risken för skogsbrand kan minska genom att anpassa rätt trädslag till lämplig mark, öka inslaget av lövskog och genom att restriktioner för maskinkörning i skogen vid stark torka.
  Trycket på avverkning är så stort att skyddsvärda naturskogar avverkas i brist på annan skog. Bränderna kan ytterligare öka trycket på de resterande skogarna. Det är viktigt att vi har ett hållbart uttag av skog och det gäller inte minst vårt statliga skogsbolag Sveaskog som har drabbats hårt av sommarens bränder.
  Även jordbruket och bönder har drabbats hårt av torkan med lägre skördar och foderbrist. Krisen har också satt fingret på jordbrukets beroende av importerade insatsvaror.
  Ekologiskt jordbruk är på många sätt mindre sårbart eftersom det är mindre beroende av importerat foder, bekämpningsmedel och handelsgödsel. Dessutom odlar ekologiska lantbrukare ofta flerårig vall med gräs och klöver som ökar jordens mullhalt och dess vattenhållande förmåga. Det kan göra att åkrar som länge har varit i ekologisk produktion klarar sig bättre i torkan.
  Man har också sett att äldre kulturgrödor har visat sig klara sommarens torka bättre, vilket visar på vikten av att bevara kulturgrödor bl a för växtförädling för att utveckla mer torkresistenta sorter. För att utveckla mer hållbara jordbruks- och skogsbruksmetoder behövs ökade satsningar på miljöstöd inom landsbygdsprogrammet, rådgivning, växtförädling och en ändrad skogsvårdslag med högre krav på miljöhänsyn.
  Miljöpartiet vill bland annat:

  • gynna omställningen till ekologiskt jordbruk så att 40 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt till 2030
  • fortsätta öka stödet till bönder som sköter ängar och betesmarker, våtmarker och andra miljötjänster
  • stödja utveckling av nya klimatsmarta, vegetariska livsmedel och ökad odling av svenska proteingrödor
  • öka anslaget för skydd av värdefull natur samt för naturvårdsskötsel,
  • införa ett omställningsstöd till hyggesfritt skogsbruk
  • att variation av trädarter och ålder ökar i den brukade skogen
  • att mer skonsamma och klimatanpassade metoder ska användas vid markberedning
  • att biodrivmedel ska miljömärkas för att garantera att de inte ger stora negativa miljö och klimateffekter
  • att stubbrytning ska vara förbjudet och att uttag av GRO T (grenar och toppar) ska vara hållbart.

  Nu behöver också de andra partierna komma med på banan. Vi behöver tänka om kring skog och mark i ett förändrat klimat, nu.
  Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson MP

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!