Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Dumheter

  Sveriges grövsta miljöbrott – ett bland tusentals andra

  Bild av Alexei Chizhov från Pixabay Foto: Alexei Chizhov från Pixabay

  Just nu pågår rättegången kring vad som kallats ett av Sveriges grövsta miljöbrott någonsin. Den åtalade mannen ska ha förvarat flera ton miljöfarligt avfall på ett osäkert sätt i sin verkstad nära både bostäder och en skola. Det är ett av tusentals miljöbrott som årligen utreds i Sverige, experter varnar dssutom för att miljöbrotten blir allt mer gränsöverskridande och organiserade.

  Miljöbrott regleras i miljöbalken och omfattar handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Exempel på miljöbrott enligt miljöbalken är miljöfarlig kemikaliehantering, brott mot områdesskydd, artskyddsbrott, otillåten miljöverksamhet, otillåten avfallstransport och nedskräpning.

  Enligt polisen utreds ungefär 4 000 miljöbrott varje år i Sverige. Det är både uppsåtliga miljöbrott med avsikt att tjäna pengar, och sådana som begås på grund av okunskap om de regler som gälller. Ett vanligt miljöbrott är att farliga ämnen dumpas eller släpps ut i naturen på ett sätt som strider mot miljöbalken. En vanlig orsak att dumpa farliga ämnen på det sättet är att slippa betala de avgifter det kostar att göra sig av med avfallet på ett lagenligt sätt. 

  Det miljöbrott som nu är uppe i tingsrätten och som kallats Sveriges grövsta miljöbrott hitintills gäller en man i 70-årsåldern som står åtalad för att i en verkstad strax utanför Jönköping ha förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt. Enligt tidningen Syre upptäckte upptäckte kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer öppet förvarad och läckande syra och andra farliga kemikalier i samband med att mannens företag gick i konkurs 2016. Vid inspektionen återfanns flera ton farliga kemikalier i ett dolt utrymme i fastighetens källare.

  De cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i en dödlig omfattning, enligt chefsåklagare och förundersökningsledare Stefan Edwardson. Mannens advokat har sagt att mannen erkänner miljöbrott, men menar att det begåtts av oaktsamhet och att brottet därmed inte ska betraktas som grovt.

  För att i framtiden upptäcka sådana här miljöbrott i Jönköpings kommun har nya verksamhetsansvariga chefer för tillsynsenheterna anställts för att ge ett bättre individuellt stöd till inspektörer i syfte att skapa en säkrare tillsynsprocess.

  Dock har experter i och med upptäckten ifrågasatt hur effektivt systemet är för att upptäcka miljöbrott. Enligt chefsåklagare Kristina Falk Strand är det största problemet med miljöutredningar att polisen inte har tillräckliga resurser för den typen av brott. Hon får medhåll av Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, som anser att resurser istället avsätts för annan typ av brottslighet.

  Enligt Jan Darpö står rättsväsendet nu dessutom inför ännu större utmaningar när det gäller miljöbrott i och med att de blivit alltmer gränsöverskridande och organiserade. Han menar att det blivit ett område där det finns mycket pengar att tjäna. Enligt polisen är det till exempel vanligt med smuggling av miljöfarligt avfall, cirka 250 ton avfall stoppas årligen vid svenska gränsen. De tilltänkta slutdestinationerna är ofta länder i Afrika. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.