Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Tar din bank miljöansvar?

  Foto: jidanchaomian (http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons)

  Fair Finance Guide Sverige har presenterat en granskning av om och hur bankerna tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter när de investerar. Granskningen bygger både på bankernas regler och hur de uppfyller reglerna i praktiken. Resultatet visar att det överlag finns stora brister i bankernas arbete kring miljö och mänskliga rättigheter när de investerar. Klart bäst resultat totalt sett av de sju granskade bankerna får SEB som dock bara uppfyller 43 procent av granskningens krav. Näst bäst är Swedbank på 26 procent följt av Nordea på 25 procent. Sämst är Handelsbanken som bara uppfyller 13 procent av granskningens krav, näst sämst är Länsförsäkringar med 14 procent. Ingen bank får godkänt. 

  Bakom Fair Finance Guide Sverige står organisationerna Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Diakonia, Fair Trade Center och Naturskyddsföreningen. Fair Finance Guide finansieras av Sida. Granskningen finns även uppdelad i olika kategorier.

  Klimat

  I kategorin klimatförändringarna får Swedbank högst betyg trots att det endast uppfyller 28 procent av kraven. Sämst är Handelsbanken och Länsförsäkringar på 3 respektive 4 procent. Kravet som ställs i granskningen över bankernas klimatarbete är att bankerna bör ” se till att deras investeringar följer internationella avtal för att bromsa och stoppa den globala uppvärmningen. Bankerna måste skifta investeringarna från fossila bränslen till förnyelsebar energi och se till att företagen de investerar i mäter och minskar sina utsläpp. Bankerna måste även ta tydlig ställning emot de värsta utsläppen, exempelvis kolkraft och oljesand, och de måste mäta och öppet redovisa hur mycket utsläpp som deras investeringar leder till.”

  Biologisk mångfald, skog och jordbruk

  När det gäller biologisk mångfald så är SEB och Nordea bäst med 36 procent. Chockerande dåliga är Skandia, Danske Bank, Länsförsäkringar och Handelsbanken som uppfyller 0 procent av kraven. Fair Finance Guide vill att bankerna ska ha ”kriterier för att skydda ekosystem, naturliga livsmiljöer och växt- och djurarter.”

  Fair Finance Guide vill även att bankerna  ska ”ta sitt ansvar genom att visa hänsyn till de människor som lever i områden med jordbruksmark och till hur jordbruket påverkar klimatet och miljön. ” SEB är den bank som uppfyller flest av granskningens krav inom jordbruk trots att de bara uppfyller 31 procent av kraven. Sämst är Danskebank,  Länsförsäkringar och Handelsbanken som endast uppfyller 3 procent av kraven.

  SEB får även högst betyg inom kategorin skog där de uppfyller 43 procent av kraven. Skandia, Danske Bank, Länsförsäkringar och Handelsbanken är sämst inom kategorin skog och uppfyller inte något av kraven. Det som bedöms i granskningen är om bankerna har en  ”strikt policy för hur de investerar i skogsbranschens alla delar, som avverkning, handel, pappers- och möbelindustri. Bland annat måste bankerna ta hänsyn till ursprungsfolk och förebygga konflikter kring landrättigheter. De bör se till att investera i certifierade plantager och inte bidra till avskogning.”

  Gruvor och energi

  Handelsbanken är även sämst inom kategorin gruvor där de uppfyller 9 procent av kraven. Bäst är SEB som uppfyller 70 procent av kraven som handlar om att motverka ”miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter i branschen.” och att ha en policy som ”förebygger olyckor och säkerställer en process för att drabbade ska kunna få en rimlig kompensation vid olyckor. Gruvbolagen måste minimera mängden avfall, ta hänsyn till lokala lagar och ursprungsfolk, samt förebygga korruption och inte ägna sig åt skatteflykt.”

  Inom kategorin energi så är det många banker som inte tar något ansvar, dessa är Skandia, Danske Bank, Länsförsäkringar och Handelsbanken. Bäst betyg får återigen SEB som dock endast uppfyller 24 procent av kraven. Det som granskas är om och hur ”Bankerna bör styra sina investeringar mot förnyelsebar energi som vindkraft och solenergi. Vid investeringar i biomassa och vattenkraft är det viktigt att bankerna följer de standarder som finns,” och att ”Bankerna bör ha en tydlig plan för hur de ska avveckla sin finansiering av fossila bränslen.”

  Vad kan du göra ?

  Bankerna har som långivare och ägare i företag stora möjligheter att trycka på företag att inte skövla regnskog, ha barnarbete eller strunta i miljö och klimat. Det vi vill göra är att göra de lättare för konsumenterna att få insyn i hur deras pengar används, säger Jakob König, projektledare på Sveriges Konsumenter, till SVT.

  Tipsen från Fair Finance Guide om vad du kan göra är att låta din bank få veta vad du tycker, byta bank om du är missnöjd och sprida vidare information om granskningen.

   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.