Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Trots pågående pandemikris hamnar klimat och miljö i topp när Världsekonomiskt forum presenterar sin årliga rapport om globala risker. Rapporten borde vara obligatorisk läsning för alla politiker.

  När världen går in i det tredje året av covid-19-pandemin är klimatkrisen fortfarande det största långsiktiga hotet som mänskligheten står inför, enligt Global Risk Report 2022. När World Economic Forum nyligen presenterade sin årliga rapport var klimat och miljö helt dominerande.

  Källa: World Economic Forum Global Risks Report 2022

  På listan över de tio allvarligaste riskerna de kommande tio åren handlar hälften, fem stycken, om klimat- och miljöfrågor. De tre frågor som ligger i topp på listan är: misslyckande i klimatomställning, extrema väderhändelser och förlust av biologisk mångfald. På plats sju och åtta återfinns mänskligt orsakade naturskador och kris för naturresurser. 

  Källa: World Economic Forum Global Risks Report 2022

  Viktig punkt i Davos

  Riskrapporten tas fram varje år inför det världsekonomiska toppmötet i Davos. Med global risk menas här ”en oviss händelse eller omständighet som – om den inträffar – kan orsaka betydande negativ påverkan på flera länder eller branscher inom de kommande tio åren”. Årets möte blir liksom förra året en digital händelse på grund av covid-19-pandemin. Vanligtvis brukar annars tusentals makthavare inom politik, näringsliv och vetenskap mötas och minglas i den lilla alpbyn, men av förklarliga skäl är det inte helt lämpligt att göra detta i år heller.

  Årets riskrapport bygger på data och insikter från ett stort antal respondenter via Världsekonomiskt forums undersökning kring uppfattning av globala risker (Global Risks Perception Survey). Undersökningen slutfördes i år av över tusen globala experter och ledare.

  Av alla svarande är det bara elva procent som har en positiv bild på utvecklingen de närmaste tre åren. Misslyckande i klimatomställning rankades som den största risken med den potentiellt allvarligaste effekten under det kommande decenniet. Extremt väder på grund av klimatförändringar ses som den näst allvarligaste risken på kort sikt, vilket inte är så konstigt med tanke på alla extrema väderhändelser som inträffade under 2021. Förlust av biologisk mångfald hamnar på tredje plats.

  Miljöriskerna har underskattats länge

  Trots Parisavtalet 2015 och IPCC:s 1,5-graders rapport 2018 – även kallad domedagsrapporten – dröjde det till 2020 innan klimat- och miljöfrågor dominerade rapporten. Fram till dess brukade annars forumets risker vara tydligt kopplade till mer traditionella ekonomiska och finansiella hot i svallvågorna efter den globala finanskrisen 2008.

  Annars var det först med Global Risks Report 2011 som klimatförändringar, extremväder och förlust av biologisk mångfald överhuvudtaget började ses som globala risker. Nu i sin sjuttonde upplaga uppmuntrar rapporten regeringar att tänka utanför den kvartalsvisa rapporteringscykeln och skapa policyer som formar agendan för de kommande åren. Den uppmanar globala ledare att gå samman och anta ett samordnat svar från flera intressenter för att säkerställa övergången till ekonomier med nettonollutsläpp.

  Av förklarliga skäl graderades infektionssjukdomar som den främsta risken utifrån påverkan i förra årets riskrapport, men av lika oförklarliga skäl har den nu halkat ner till sjätte plats, trots pandemin ständiga överraskningar och fortsatt svåra hälsohot, samt påminnelse om vad som kan komma nästa gång om det vill sig illa. Det gäller inte minst eftersom de ekologiska kriserna i sig förvärrar riskerna för fler pandemier.

  Källa: World Economic Forum Global Risks Report 2022

  Trots en viss optimism kring nya åtaganden som gjordes vid och inför COP26, ligger de nuvarande klimatplanerna fortfarande långt under Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5-gradersmålet över förindustriella nivåer. Ungefär samtidigt som den globala riskrapporten släppte EU:s klimatövervakningstjänst Copernicus sin klimatrapport för 2021 som kunde bekräfta att de senaste sju senaste åren har varit de varmaste någonsin och att  Europa upplevde sin varmaste sommar någonsin förra året.

  Nu ligger det på världens regeringar att lägga fram mer ambitiösa planer och att vidta omedelbara, påtagliga och effektiva åtgärder för att nå miljömålen. Att läsa riskrapporten kan vara ett första steg.

  Faktarutan

  World Economic Forum (Världsekonomiskt Forum)
  Startade 1971 med ett möte mellan europeiska politiker och företagsledare i Davos i de schweiziska alperna. 1987 fick mötet namnet World Economic Forum, WEF.
  WEF:s syfte är att bidra till kunskap om och lösningar på globala problem genom att sammanföra företags­ledare, politiker och företrädare för internationella organisationer.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!