Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  ”Vänsterpartiet tar nu avstamp för en rödgrön omställning”

  ”Idag startar Vänsterpartiets 41:a kongress och det är en riktigt spännande kongress för oss miljöaktivister. Vänsterpartiet är nämligen det första parti som vävt samman sin ekonomiska politik med den ekologiska. Det är en milstolpe i svensk miljöpolitisk historia”, skriver Deniz Tütüncü, ombud till Vänsterpartiets kongress på Supermiljöbloggen idag. 

  Under flera år har en expertgrupp diskuterat hur Vänsterpartiet ska utveckla sin politik ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv och nu på kongressen ska delar av rapporten fastställas. Det finns flera tunga frågor som berörs och som det motioneras på och efter att ha läst partistyrelsens förslag till Ekologiskt-ekonomiskt punktsprogram är det tydligt att Vänsterpartiet utmanar som Sveriges klimatparti.

  Vi förenar det röda med det gröna perspektivet, länkar en stark arbetarrörelse med en stark miljörörelse och tillsammans bildar vi en stark rödgrön folkrörelse. För i många fall har vi mycket att tjäna på om vi samarbetar. Det behövs stora investeringar för att ställa om Sverige, utöka förnybar energi, bygga järnväg, kollektivtrafik och energieffektivisera samtidigt som vi ställer om till 6 timmars arbetsdag. Det gynnar både den svenska arbetsmarknaden och minskar växthusgasutsläppen.

  Partistyrelsen föreslår också att Sverige ska nå nollutsläpp av fossila växthusgaser till 2040 och flera motioner har inkommit om att sänka målet till och med 2030, helt i linje med den svenska miljörörelsen och forskarvärlden. Kärnkraftsfrågan är kanske den fråga som debatterats mest inför kongressen och fått påtryckningar utifrån, men oavsett vilken väg kongressen går/väljer kvarstår en hög ambition om ett klimatneutralt samhälle.

  Ekonomi och handel blir centrala frågor och här går man hårt ut för att divestera i AP-fonderna och annat offentligt ägande. Man skriver att det gemensamma ägandet ska garantera att divesteringen blir av. Förutom divestering öppnas det upp för cirkulär ekonomi och för att miljö- och klimatavtalens mål ska överordnas internationella handelsintressen. Det är ett särskilt viktigt ställningstagande nu när EU håller på att förhandla med USA om ett frihandelsavtal (TTIP).  Senast i veckan läckte Greenpeace dokument från förhandlingarna som visar på hur EU och USA låter marknaden gå före miljön.

  Ett mer radikalt förslag som expertgruppen kommit med är en proportionerlig klimatskatt på livsmedel som gör de mest klimatbelastande matvarorna, främst nötkött, vissa mejerivaror och importerade frukter, relativt sett dyrare. Liknande skatter har föreslagits av både Jordbruksverket och en mängd forskare och miljöorganisationer.

  En minskad köttkonsumtion är avgörande för att uppnå de ambitiösa klimatmålen och därmed minska konsekvenserna av en global uppvärmning. En minskad köttkonsumtion skulle också ge oss bättre förutsättningar att behandla djuren med mer respekt, minska övergödningen i Östersjön och bidra till bättre folkhälsa. Att flera motioner vill minska köttkonsumtionen genom ekonomiska styrmedel är bra och visar att vi är många vänsterpartister som verkligen vill driva en ambitiös och progressiv klimatpolitik. Det är vi ensamma om i Sverige.

  Nu knyter vi ihop det ekonomiska med det ekologiska. Det röda med det gröna. Socialism och feminism på ekologisk grund. Vänsterpartiet tar nu avstamp för en rödgrön omställning. Bollen är satt i rullning.

  Deniz Tütüncü,
  ombud till Vänsterpartiets kongress

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra