Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Så kan luftföroreningarna minska – och miljontals liv räddas

  Foto: Kentaro IEMOTO from Tokyo, Japacc (by-sa-2.0n )

  Årligen dör cirka 6,5 miljoner människor av luftföroreningar.  Det kan jämföras med att 180 000 personer dog i krig och konflikter 2014, vilket är en ovanligt hög siffra. Det innebär att ungefär 36 gånger fler människor dör av luftföroreningar än av krig och konflikter. Trots det får frågan om luftföroreningar lite uppmärksamhet.

  International Energy Agency har i en rapport tagit fram ett energiscenario där antalet dödsoffer från luftföroreningar halveras till 2040 jämfört med idag. I det scenariot kommer det mesta av den nya energiproduktionen från sol- och vindenergi, kärnkraft och vattenkraft. Användninen av kol och olja minskar i scenariot där dödstalen halveras. Ökning av sol- och vindenergi bedöms vara den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen av luftföroreningar.

  För att minska utsläppen av luftföroreningar från transportsektorn rekommenderas åtgärder som förbättrad kollektivtrafik och samhällsplanering, strängare utsläppskrav på fordon, byte till renare bränslen, minskade fossilsubventioner, högre bränsleavgifter och trängselskatter. För att minska utsläppen från matlagning är tillgång till el och renare bränslen avgörande.

  Detta scenario för att minska luftföroreningarna leder också till minskade klimatutsläpp.

  Så kan luftföroreningarna minska i EU och Sverige

  Utsläppen av svaveloxider har minskat med 90 procent mellan 1990 och 2013 i Europa. Även utsläppen av kväveoxider och partiklar har minskat. Men trots detta orsakar luftföroreningar 340 000 dödsfall årligen i Europa varav cirka 5000 dödsfall i Sverige.

  Anledningen till att utsläppen av svaveloxider minskat i Europa är strängare utsläppskrav och att kol ersatts av förnybart, kärnkraft, naturgas och energieffektiviseringar.

  För att minska luftföroreningarna i EU rekommenderas att minska användningen av ved och kol för uppvärmning av hus, strängare utsläppskrav i industrin, strängare krav på fordon och bättre uppföljning och skifte från dieselbilar till el, hybrid och naturgasbilar.

  Av de 5000 årliga dödsfallen av luftföroreningar i Sverige bedöms cirka 3000 bero på luftföroreningar från andra länder, 1300 dödsfall beror på lokala trafikavgaser, 1000 dödsfall beror på luftföroreningar från vedeldning och 200 dödsfall beror på partiklar från vägslitage.

  Miljömålsberedningen kom tidigare i år överens om att utsläppen från vägtrafik i tätorter, begränsa utsläppen från småskalig vedeldning och samarbeta internationellt för att minska luftföroreningarna.

  De skadligaste luftföroreningarna och hur de bildas 

  Energiproduktion och användning är globlat sett den största orsaken till utsläpp av farliga luftföroreningar. Det finns två huvudkällor till energirelaterade luftföroreningar:

  •  Användning av ved och liknande för matlagning och fotogen för belysning, vilket orsakar cirka 3,5 miljoner dödsfall årligen.
  •  Användningen av kol och olja i kraftverk, industrier och fordon, vilket orsakar cirka 3 miljoner dödsfall årligen.

  De tre allvarligaste luftföroreningarna är svaveloxid, kväveoxid och partiklar, enligt IEA.  För att minska utsläppen av svaveloxid behövs det i första hand minskade utsläpp i energisektorn och i industrin. För att minska utsläppen av kväveoxid behövs det minskade utsläpp i transportsektorn och för att minska utsläppen av partiklar behövs det tillgång till renare tekniker för att laga mat.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra