Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys Dumheter Nyheter

  Tredje AP-fonden finansierar kärnvapen

  Foto: Bild av Wikilmages

  Den tredje AP-fonden investerar över en miljard av svenska pensionspengar i kärnvapenbolag. Detta visar kartläggningar av Ekot och Läkare mot kärnvapen.

  Under de senaste åren har vi blivit vana att kunna läsa om hur de statliga pensionsfonderna investerat miljarder av våra gemensamma pensionspengar i kol-, gas- och oljebolag. För tre år sen skärptes lagen för att fonderna skulle investera på ett hållbart sätt i linje med Parisavtalet. Men uppföljande granskningar har visat att endast första och andra AP-fonden har beslutat om att sluta investera i fossilindustrin. Investeringar på många miljarder har därmed fortsatt gå till några av världens största oljebolag, liksom till regnskogsskövlande sojaproducenter.

  Nu visar dessutom två nya kartläggningar att den tredje AP-fonden AP3 använder svenska pensionspengar för att finansiera kärnvapen. Först var det organisationen Läkare mot kärnvapen som i sin kartläggning kunde avslöja att AP3 fortfarande investerar över en miljard av svenska pensionspengar i kärnvapenbolag. Detta trots att de marknadsför sig som kärnvapenfria.

  I den andra granskningen kunde Ekonomiekot avslöja att fondsparare som aktivt valt bort kärnvapen ändå kan ha köpt fonder som investerar i svartlistade bolag som tjänar pengar på kärnvapentillverkning. Skandia och Länsförsäkringar har kärnvapenfria fonder som innehåller just det, visar Ekonomiekots granskning. Det fondbolag som sticker ut värst är just AP3, som är en myndighet vars styrelse tillsätts av regeringen. Det är också en av de statliga fonder som har i uppdrag att förvalta alla svenskars inkomstpension, något den ska göra på ett ansvarsfullt sätt för dagens och morgondagens pensionärer.

  Ekonomiekot har gått igenom alla svenska fonder och jämfört dem med svarta listor, det vill säga exkluderingslistor från storbanker och AP-fonden, där de har fokuserat på de bolag som exkluderas just för sin inblandning i kärnvapen. I och med att de svarta listorna skiljer sig åt har de satt en extra tröskel där de bara räknat med bolag som är svartlistade på minst två ställen. Trots denna högre tröskel handlar det totalt om innehav på omkring en miljard kronor, fördelat på 15 svartlistade bolag som bland annat levererar system till USA:s kärnvapenprogram.

  Till skillnad från de andra AP-fonderna gör AP3 en annan bedömning av vad som räknas som ett kärnvapenbolag. Sedan 2019 har AP-fonderna ett lagstadgat hållbarhetskrav på sig och de andra AP-fonderna har gjort sig av med sina kärnvapeninnehav, men inte AP3.

  Peter Lundkvist, ägar- och hållbarhetsansvarig på AP3 och därmed ansvarig för de investeringar som AP3 gör, menar att det är de andra fonderna som gör en egen tolkning och hänvisar till AP-fondernas Etikrådets tolkning av FN:s icke-spridningsavtal:

  Det här avtalet ger kärnvapenstaterna Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA rätt att inneha och underhålla kärnvapensystemen med syfte att säkerställa deras funktion.

  Svenska Läkare mot kärnvapen menar dock att AP3 bryter mot lagen från 2019, där det står att de ska följa FN:s avtal om att få bort kärnvapen utöver att bolagen de investerar i ska vara etiska och inte förstöra miljön. Josefin Lind, generalsekreterare i Läkare mot kärnvapen, säger till Ekot att hon inte tror att folket vet att deras pengar finns i bolag som gör kärnvapen.

  Jag tror verkligen inte att några svenskar önskar att deras pensionspengar går till massförstörelsevapen och jag tror att det är väldigt få som är medvetna om det.

  Susi Snyder är kärnvapenexpert på den nederländska fredsorganisationen Pax och hon säger till Ekonomiekot att hon är chockad över att en svensk staligt pensonsfond väljer att investera i kärnvapenbolag och att det strider mot syftet med FN:s ickespridningsavtal:

  Jag är chockerad att Tredje AP-fonden har bestämt sig för att fortsätta att investera i bolag som är involverade i produktion av nya kärnvapen, eftersom företagen som de investerar i tillverkar nya kärnvapen. Det handlar inte om underhåll utan det rör sig om nya bomber, nya system. Det är en ny kapprustning och AP3 säger att det är ok, men det är det inte.

  Josefin Lind säger att AP3 istället bör inspireras av de institutioner som tar ställning mot kärnvapen och bli del av den växande grupp institutioner som stärker normen mot kärnvapen. I januari 2021 trädde FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i kraft och allt fler finansiella institutioner avyttrar nu sina innehav i kärnvapenbolag och tar avstånd från kärnvapen med hänvisning till konventionen.

  Samtidigt ökar antalet operativa kärnvapen i världen. Enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri, ökade antalet stridsspetsar i de militära kärnvapenlagren med cirka 300 mellan 2020 och 2021. Det innebär att det nu hålls omkring 2 000 stridsspetsar, de allra flesta ryska och amerikanska, i högsta beredskap.

  Kärnvapenkrig befinner sig dock lågt i de flesta människors prioriteringar och kärnvapen är dessutom en bortglömd faktor när det handlar om klimatkrisen, trots att de som existentiella hot i mångt och mycket hör ihop. Även ett ”begränsat” kärnvapenkrig skulle kunna få massiva klimateffekter med spridning av radioaktivitet och långvariga klimateffekter, ledande till missväxt och omfattande hungersnöd.

  Det kan därför finnas en för att ytterligare betona att dessa företag, tillsammans med fossila bolag, inte är något som kan investeras i, varken med svenska pensionspengar eller andra investeringar. Trots en stökig politisk vardag behöver partier agera skyndsamt för att se till att liknande investeringar inte kan göras. Pensionsfrågan är trots allt högprioriterad för tillfället.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.