Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  ”Dags för Sveriges regering att ta ansvar för illegal handel med vilda djur och växter”

  Foto: WWF (C)

  Sveriges lagstiftning är 15 år gammal och i stort behov av en uppfräschning, det skriver Håkan Wirtén och Mats Forslund från Världsnaturfonden WWF.

  I juli 2015 antog FN en banbrytande resolution mot illegal handel med hotade arter. Nu gäller det att Sveriges regering agerar och genomför de förbättringar som anges i resolutionen, och som WWF förespråkat i många år.

  FN:s resolution ”Tackling illicit trafficking in wildlife” som antogs av säkerhetsrådet i somras är nu det vägvisande dokumentet när det gäller att få stopp på illegal handel med vilda djur och växter. Handeln omsätter varje år mångmiljardbelopp och är ett allvarligt hot mot många arter, men också mot länders säkerhet och stabilitet. Den illegala handeln bedrivs som organiserad internationell brottslighet, och drar nytta av korruptionen i många svaga länder.

  Sverige har länge haft en av de bästa lagstiftningarna i världen mot illegal handel med vilda djur och växter. Den är dock 15 år gammal och i stort behov av en uppfräschning. Inte minst bör tillsynen ses över för att fånga upp den växande näthandeln med vilda djur och växter, som knappt existerade när lagstiftningen blev till. Istället finns det tecken på att tillsynen minskar, vilket är oroande.

  Ålen är en av Europas CITES-listade arter som har ett stort kommersiellt värde och där en omfattande fångst och handel sker, även i Sverige (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

  Sverige var pådrivande för CITES-listningen av ålen 2009. Mer än 95 procent av ålarna har försvunnit sedan 1960-talet och det gäller att förvalta de återstående väl för att bestånden ska kunna återhämta sig. Sverige har ett ansvar i frågan och det är nu dags att göra en avstämning av läget vad gäller ålens status, vilka åtgärder som genomförts för att öka antalet ålar samt hur effektiva skyddet och kontrollen har varit.

  Sverige bör snarast genomföra det som anges i FN:s resolution, för att inte komma efter i detta viktiga arbete. WWF vill att regeringen beslutar om en handlingsplan för de åtgärder som behöver genomföras. Vi uppmanar regeringen till följande åtgärder för att komma till rätta med illegal handel med vilda djur och växter:

  – Ge handeln med vilda djur och växter ökade resurser för tillsyn och utredning.
  – Besluta om att uppdatera de nu 15 år gamla lagarna i artskyddsförordningen och jaktlagstiftningen.
  – Se till att den omfattande näthandeln med vilda djur och växter övervakas, genom att besluta om myndigheternas ansvarsfördelning för detta arbete.
  – Se till att Sida bidrar med resurser för långsiktig och uthållig förvaltning av vilda djur och växter, vilket skulle minska tjuvjakt och illegal handel.
  – Inför krav på tillstånd för förvaring av äggsamlingar.
  – Utvärdera ålens situation i Sverige vad gäller status, fiskets omfattning och betydelse för både ål och människor, samt förvaltningens genomförande och kontrollen av efterlevnaden av bestämmelser som rör fisket, försäljningen och exporten.

  I dag (18 november) avslutas ett stort möte med The International Criminal Police Organization, Interpol, i Singapore. Miljöbrott har blivit en allt viktigare del av Interpols arbete och vi hoppas att Sverige tagit med sig frågan om den illegala handeln dit. Sverige bör även ta sitt ansvar internationellt, genom att i bilaterala möten med länder där problem finns med tjuvjakt eller illegal handel ta upp dessa frågor och även påverka motparten att aktivt bekämpa artkriminalitet.

  Med dessa åtgärder har Sverige de bästa förutsättningarna i världen när det gäller att stoppa illegal handel – men det krävs beslut och handlingskraft av regeringen för att det ska bli verklighet. Detta kan vara något att avrapportera på olika världsmöten, som nästa FN-möte i denna fråga.

  Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

  Mats Forslund, expert handel med hotade arter, Världsnaturfonden WWF

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!