Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Jordens resurser tar slut allt fortare

  Foto: Pixabay

  Den ekologiska skulden växer och blir allt större. På mindre än åtta månader har mänskligheten uttömt jordens budget för 2021 och lever resten på året från framtida generationer. Tidpunkten för Earth Overshoot Day är därmed tillsammans med 2019 den tidigaste uppmätta och demonsterar mänsklighetens ohållbara konsumtion. Idag skulle det krävas 1,7 jordklot för att resurserna skulle räcka året ut.

  Det är organisationen Global Footprint Network i samarbete med WWF varje år försöker beräkna när på året människan konsumerat upp mer än vad jorden har möjlighet att leverera, den så kallade Earth Overshoot Day eller på svenska ”den ekologiska skuldens dag”. Datumet – eller nyckeltalet – är ingen exakt vetenskap, utan bygger på olika beräkningar av bland annat energikonsumtion, fiske, skogsbruk och koldioxidutsläpp.

  I år tog jordens teoretiska resurser slut den 29 juli, vilket tillsammans med 2019 är det tidigaste datumet någonsin. Förra året inträffade datumet nästan en månad tidigare som en direkt effekt av pandemins nedstängningar och förändrade beteende, något som nu beskrivs som ett hack i kurvan när samhällen och industrier startar upp igen. Och trots att pandemin ännu är långt ifrån över ökade det globala ekologiska fotavtrycket i år med 4,6 % jämfört med 2020 och rekordhöga halter av växthusgaser har uppmätts i atmosfären – trots covid-19.

  Alltsedan dess start 1970 har Overshoot day infallit tidigare och tidigare, med ett litet undantag för finanskrisen 2008 och förra året. I år har alltså mänskligheten uttömt jordens budget för året på mindre än åtta månader. Om hela världen levde som vi i Sverige skulle Overshoot day infalla redan i april.

  Resursförbrukning

  Global Footprint Network räknar varje år fram ett datum, som ska illustrera resursförbrukningen i världen och att jordens befolkning lever långt ifrån ett långsiktigt hållbart liv. Det fungerar som en slags årsbudget för naturens förnybara resurser. Gruppen ger därmed beslutsfattare en meny med verktyg för att hjälpa den mänskliga ekonomin att arbeta inom jordens ekologiska gränser.

  För att bestämma datumet för Earth Overshoot Day för varje år beräknar Global Footprint Network antalet dagar det året som jordens biokapacitet räcker för att ge mänsklighetens ekologiska fotavtryck. Återstoden av året motsvarar global överskridande. Earth Overshoot Day beräknas genom att dela planetens biokapacitet (mängden ekologiska resurser som jorden kan generera det året), med mänsklighetens ekologiska fotavtryck (mänsklighetens krav för det året) och multiplicera med 365, antalet dagar på ett år:

  Jordens biokapacitet / mänsklighetens ekologiska fotavtryck) x 365 = Earth Overshoot Day

  Överkonsumtion

  Eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till juli sedan 1970-talets början. Vår överkonsumtion leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Våra livsmedelssystem är centrala i detta. Enligt en ny rapport från bland annat WWF går över 1 miljard ton mer mat går till spillo än tidigare uppskattat, vilket bidrar till 10 procent av alla utsläpp av växthusgaser.

  För att skjuta på datumet krävs att få ned koldioxidutsläppen och minska avskogningen. Konkret kan det handla om att ställa om energisystem och transporter, till exempel att flyga mindre och åka mer kollektivt. Andra åtgärder är att minska produktion av palmolja och soja för att minska avskogningen, och indirekt även att äta mindre men bättre kött. Detta är något den läckta IPCC-rapporten tar upp och som avhandlas just nu när FN:s klimatpanel samlats för att sammanställa den senaste kunskapen inför sin sjätte rapport som kommer börja offentliggöras 9 augusti. Precis som det nyligen publicerade forskaruppropet i Bioscience framhåller kommer det decennium vi nu lever i blir avgörande för mänsklighetens framtid. Det är nu saker måste ske.

  Källa: Statista

  Faktarutan

  Overshoot day – infaller allt tidigare

  1970: 30 december

  1980: 4 november

  1990: 10 oktober

  2000: 22 september

  2005: 24 augusti

  2010: 6 augusti

  2019: 26 juli

  2020: 22 augusti

  2021: 29 juli

  Datumen uppdateras löpande i takt med att ny data blir tillgänglig. Därför kan datumet vara ett annat än det som presenterades det aktuella året.

  Källa: Global Footprint Network

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.