Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  EU:s nya jordbrukspolitik missar målet

  I slutet av maj presenterades EU livsmedelsstrategi “From Farm to Fork” som är en del av unionens nya gröna giv. Strategin innebär en rejäl höjning av ambitionsnivån när det gäller att minska jordbrukets klimat- och miljöpåverkan. Men den verkar också förutsätta att klimatanpassningen kräver mer av samma kapitalintensiva, specialiserade industriella jordbruk – en verklighetsbeskrivning både forskare och civilsamhälle ställer sig kritiska till.

  EU:s nya Farm to Fork-strategi både välkomnades och kritiserades när den först presenterades i slutet av maj. Samtidigt har den bredare debatten om framtidens europeiska matproduktion som så ofta lyst med sin frånvaro. 

  Strategin innehåller en rad viktiga mål, som till exempel att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel såväl som användningen av antimikrobiella läkemedel med 50 procent, en 20 procent minskad användning av alla former av gödsel, och en ökning av andelen ekologisk odling inom unionen från 8 till 25 procent – allt detta till år 2030. 

  Strategin innefattar också ambitioner kring hållbarhetsmärkningar för mat, förenklade datummärkningar för att minska matsvinn samt en satsning på växtbaserade proteinkällor.

  Samtidigt uttrycker kritiker att de är besvikna över att strategin inte attackerar den högutsläppande köttindustrin. Talespersoner för Djurens Rätt i Sverige menar att risken finns för att EU även i fortsättningen kommer lägga pengar på att marknadsföra köttkonsumtion – som de tidigare gjort i till exempel förra årets “Gilla gris”-kampanj.

  Dåligt för småskaliga bönder

  De nya målen för jordbrukssektorn kommer ha långtgående effekter för matproducenter världen över. Den stora lönsamhetsproblematiken inom jordbruket gör att många bönder får svårt att ställa om för att kunna leva upp till de nya kraven. Risken blir att den europeiska jordbrukssektorn utarmas när de högre produktionskostnaderna tvingar många mindre producenter ut ur näringen och att andelen importerad mat som en konsekvens därav ökar.

  Samtidigt riskerar strategin också skada producenter i andra delar av världen. F2F-strategins mål ska inkorporeras i EU:s handelsdirektiv från och med 2021 – vilket inte kommer lämna mycket tid för bönder i Afrika, Asien och Latinamerika att ställa om sin produktion. Också där riskerar särskilt mindre kapitalstarka producenter att slås ut när de förlorar tillgång till den europeiska exportmarknaden.

  En grupp forskare gick efter strategins lansering samman för att i ett öppet brev kritiserat F2F-strategin för att den sätter konsumenter och storföretag i förarsätet, snarare än producenter, medborgare och sociala rörelser.

  F2F-strategin misslyckas med att belysa de olika mat- och produktionssystem som existerar i Europa och med att erkänna att problem som användandet av bekämpningsmedel och antimikrobiella läkemedel, övernäring, förlust av biologisk mångfald, exploaterande arbetsvillkor och lobbandet för ohälsosamma dieter alla är fundamentalt kopplade till det industriella jordbruket.

  Forskarna menar att utvecklingen av alternativa system för lokal livsmedelsförsörjning – i form av till exempel REKO-marknader eller andelsjordbruk – missgynnas av strategins överdrivna fokus på konkurrens, frihandel och ekonomisk tillväxt, och kritiserar att F2F-strategins vision om hållbart jordbruk är en fördjupande av den rådande ohållbara produktionsmodellen.

  Business as usual?

  F2F-strategin innebär en fördjupning av den nuvarande utvecklingen inom jordbrukssektorn som bygger på storskalighet och specialisering, högteknologiska lösningar och insatsvaror i förpaketerade lösningar. 

  Det högteknologiska industriella jordbruket som F2F-strategin vill gynna – så kallat ‘precision agriculture’ – bygger på sensorers insamlande av stora mängder data och är mer hållbar än ‘vanlig’ konventionell produktion, eftersom den uppmuntrar en snålare och mer exakt applicering av gödsel och bekämpningsmedel. Samtidigt bygger denna produktionsmodell på en effektivisering av nuvarande metoder snarare än en riktig omställning baserat på en helhetsförståelse av det agroekologiska systemet.

  Den fortsätta specialisering inom jordbruket som en högteknologisk utveckling bygger på kräver ett fortsatt ensidigt odlandet. Bristen på diversitet är dåligt för jordhälsan, leder till fortsatt erosion och bidrar till behovet av att använda kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur, ohyra och sjukdomar som snabbt sprider sig i dessa icke-resilienta artificiella odlingssystem.

  Eftersom specialiseringen gör att djur- och växtproduktion allt mer skiljs från varandra kommer vi med F2F-strategin inte heller komma närmare det hållbara jordbrukets slutna näringskretslopp. Målet om en tjugoprocentig minskning av gödselförbrukning innebär egentligen bara att man ska dra ner på dagens enorma övergödsling i Europa, där mellan 40 till 70 procent av det tillförda kvävet inom jordbruket går ut i naturen istället för att tas upp av grödorna.

  Man kan därför fråga sig om resultatet inte kommer bli en minskad takt på, snarare än ett stopp för, den degradering och underreproduktion av naturkapital som kopplas till det industriella jordbruket, och om svaret på jordbrukets problem verkligen är mer av detsamma. 

  Hedvig Goldhahn, skribent för Supermiljöbloggen och student i landsbygdsutveckling vid SLU


  På regelbunden basis skriver Supermiljöbloggens skribenter ledare. Ledarna behöver inte nödvändigtvis representera en åsikt som delas av hela redaktionen. Fler opinionstexter från Supermiljöbloggen hittar du under rubriken Opinion.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.