Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Det ser allt sämre ut för flera kritiska globala indikatorer på klimatkrisen. Det menar WMO:s klimatrapport som summerar året 2021 och konstaterar att växthusgaskoncentrationer, höjning av havsnivån, havsvärme och havsförsurning går åt helt fel håll.

  Flera klimatrapporter har redan presenterat sin dystra bild av klimatåret 2021 och nu blev det FN:s meteorologiska organisation WMO:s tur med sin State of the Global Climate.

  Rapporten kan bekräfta tidigare rapporter om att de senaste sju åren har varit de varmaste sju åren någonsin och att även om 2021 inte blev det varmaste året någonsin uppmätt var det tydligt att en oroande uppvärmingstrend fortsatte, trots en La Niña som tvärtom borde ha en avkylande effekt. Den globala medeltemperaturen 2021 var cirka 1,11 (± 0,13) grader över den förindustriella nivån. WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas sa i ett pressmeddelande att det är bara en tidsfråga innan vi får se ännu ett år som är det varmaste någonsin.

  Kanske får han rätt tidigare än vad tidigare trott. WMO skrev nyligen i en uppmärksammad uppdaterad rapport att världen med 50 procents sannolikhet kommer nå den globala medeltemperaturen 1,5 grader över förindustriella nivåer redan de kommande fem åren.

  Som EU:s klimatövervakningstjänst Copernicus europeiska klimatrapport European State of the Climate nyligen visade är Europa redan 2 grader varmare och upplevde sin varmaste sommar någonsin 2021.

  Källa: Copernicus

  Det riktigt allvarliga, enligt rapporten, är dock att fyra nyckelindikatorer för klimatförändringar – växthusgaskoncentrationer, höjning av havsnivån, havsvärme och havsförsurning – satte nya rekord 2021. Detta är, enligt rapporten, ytterligare ett tydligt tecken på att mänskliga aktiviteter orsakar förändringar i planetär skala på land, i havet och i atmosfären med skadliga och långvariga konsekvenser för hållbar utveckling och ekosystem.

  Källa: WMO

  Ökade utsläpp av växthusgaser

  Som SMB tidigare rapporterat fortsatte halterna av växthusgashalterna koldioxid (CO2) och metan (CH4) att öka under 2021, med cirka 2,3 respektive 16,5 ppb (parts per billion) Koldioxidnivåer nådde ett årligt globalt kolumnmedelvärde på cirka 414 ppm (parts per million). Allra högst var koncentrationen i april 2021 då månadsmedelvärdet nådde 416,1 ppm med rekordnoteringar över 420 ppm. De enorma skogsbränderna i nordöstra Ryssland orsakade rekordstora koldioxidutsläpp även om de inte nådde upp till 2020 års nivå. 

  Även metan nådde ett årligt rekord på cirka 1876 ppb, och även om metan försvinner snabbare än koldioxid är den 80 gånger mer kraftfull under de första 20 åren efter att den släppts ut i atmosfären. Växthusgasen står dessutom för nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser och behovet av åtgärder är därför angeläget.

  Med rekordhöga koncentrationer av växthusgaser i atmosfären och tillhörande global uppvärmning driver planeten nu in på okänt territorium, enligt WMO.

  Källa: Copernicus

  Koldioxidhalten ligger nu 49 procent över förindustriell nivå räknat från år 1750 och världen är därmed halvvägs till en dubblering av koldioxidhalten. Samtidigt blir det tydligt att det sker en acceleration ju mer koldioxid som släpps ut. Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år och ökande.

  Källa: Carbon Brief

  Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög och den underliggande trenden går tydligt uppåt och vi är på väg åt fel håll. Koldioxid stannar i atmosfären i många, många årtionden och låser därmed in klimatförändringarna för kommande generationer.

  Havsnivåhöjning

  Den globala medelhavsnivån nådde ett nytt rekord 2021, efter att ha ökat med i genomsnitt 4,5 mm per år under perioden 2013-2021. Detta är mer än dubbelt så mycket som mellan 1993 och 2002 och beror främst på den accelererade förlusten av ismassa från inlandsisarna. Detta har stora konsekvenser för hundratals miljoner kustnära invånare och ökar sårbarheten för tropiska cykloner.

  Källa:: AVISO altimetry (https://www.aviso. altimetry.fr)

  Varmare hav

  Enligt en tidigare rapport från WMO upplevde stora delar av haven globalt åtminstone en kraftig marin värmebölja under 2021. Havets övre 2000 meters djup fortsatte att värmas upp och det förväntas att haven kommer att fortsätta att värmas i framtiden. Enligt WMO-rapporten visar all tillgänglig data att havsuppvärmningen visar en särskilt kraftig ökning under de senaste två decennierna och att värmen tränger igenom till allt djupare nivåer.

  Försurade hav

  Haven har inte varit så här försurade på minst 26 000 år. Den ökande havsförsurningen hotar organismer och ekosystemtjänster och därmed livsmedelssäkerhet, turism och kustskydd, enligt rapporten. När havets pH minskar minskar också dess förmåga att absorbera koldioxid från atmosfären, vilket driver på den negativa utvecklingen ytterligare.

  Extremväder

  Som SMB tidigare rapporterat – och WMO ytterligare betonar – var 2021 ett år med omfattande extremväder globalt. Petteri Taalas upprepade därför från tidigare WMO-rapporter betydelsen av att etablera tidiga varningssystem som nu enbart är tillgängliga i mindre än hälften av WMO:s 187 medlemsländer.

  Redan i år har Indien och Pakistan fått uppleva extremväder i form av en ihållande värmebölja som blivit över 100 gånger mer sannolik på grund av klimatförändringar, enligt en ny studie från Met Office.

  FN:s generalsekreterare António Guterres sammanfattade WMOrapportens innehåll med en enkel mening som sa allt:

  Dagens klimatrapport är en dyster litania om mänsklighetens misslyckande med att tackla klimatförändringar.

  Han betonade betydelsen av att satsa på förnybar energi och att bli av med vårt oljeberoende:

  Förnybar energi är den enda vägen till verklig energisäkerhet, stabila kraftpriser och hållbara sysselsättningsmöjligheter. Om vi agerar tillsammans kan omvandlingen av förnybar energi bli 2000-talets fredsprojekt.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!