Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Partigranskning: Vad vill V göra för miljön?

  Foto: Vänsterpartiet

  Nooshi Dadgostars parti vill satsa mycket pengar på klimat och miljö genom industrisatsningar. Samtidigt får man kritik för sänkt bensinskatt och nedtonat fokus på konsumtionens miljöpåverkan.

  Sammanfattning

  Vänsterpartiet har en på pappret stark klimat- och miljöpolitik med många stora satsningar och tydligt rättviseperspektiv. Fokus ligger på storskalighet och industri . Partiet har det gångna året fått skarp kritik för sin rejäla sväng i klimatpolitiken, som bland annat inneburit sänkt bensinskatt och avsaknad av förslag som handlar om konsumtionens miljöpåverkan. Det har gjort att partiet tappat i ranking hos miljöorganisationerna. Åtgärderna är annars många och har stor potential – men klarar V att prioritera miljö och klimat i skarpt läge?

  Miljöpolitiken enligt partiet 

  Vänsterpartiet vill satsa omgående på en grön omställning och vill att alla politiska beslut ska ta hänsyn till klimatkrisen. Politiken ska ta ansvar och underlätta för individer att tänka och agera grönt, framförallt på landsbygden. Återanvändning och återvinning ska öka och det ska satsas på nya gröna investeringar, utbyggd energikapacitet och stärkt styrning utifrån skärpta klimatkrav. 

  Statens ägande över industrier ska öka, omställningen ska inte överlämnas åt marknadskrafter. Hårdare krav ska ställas på industrin men de som ställer om ska få stöd genom gröna investeringsprogram. 

  För att sänka elpriser och öka kapacitet vill partiet att det offentliga ska ta över ansvaret av energiproduktionen och satsa stort på förnybar energi. Transporter ska elektrifieras och styras över mot järnväg eller hållbar sjöfart. Kollektivtrafiken ska byggas ut och göras billigare.

  Vänsterpartiet vill, i urval:

  • Satsa på ett stort investeringsprogram för den gröna industrin
  • Förorenare ska betala och de som ställer om ska belönas
  • Utbyggnaden av transportinfrastruktur och fiber ska öka på landsbygden
  • Vägnätet ska rustas upp och elektrifieras
  • Återställa våtmarker, skydda skog och strandområden, till exempel ska endast restprodukter från skogsbruk kunna användas för biobränsle
  • Satsa på hållbara och lokalt producerade livsmedel
  • Se till att värden från naturresurser såsom vindkraft framförallt tillfaller de kommuner där det utvinns
  • Styra konsumenter mot hållbar konsumtion genom att säkerställa hållbara alternativ för produkter och resande – med fokus på cirkulär ekonomi
  • Se till att de svenskar som konsumerar mest också minskar sin konsumtion mest

  För eller emot…

  Budget

  I Vänsterpartiets budgetförslag från i höstas ville partiet höja miljö- och klimatanslaget med 2,4 miljarder kronor jämfört med regeringens 21,9 miljarder. Huvuddelen, två miljarder, skulle gå till hållbart byggande i städerna, och en halv miljard i stöd till laddstationer och förnybart bränsle. Partiet ville även inrätta en statlig grön investeringsbank med 100 miljarder kronor i utlåningskapital under 2022.

  Inom energiområdet ville Vänsterpartiet bygga solceller på offentliga byggnader för en miljard per år med start 2022. De ville också avsätta 125 miljoner som investeringspott för fossilfria maskiner och fordon i jordbruket.

  V i andra granskningar

  Vänsterpartiet svarar ja till 20 av 22 förslag Naturskyddsföreningens valenkät. De kommer också bra ut i WWF:s valenkät, men ligger lite lägre i satsningar i kronor och ören än MP och L vad gäller skydd av värdefull natur och restaurering av naturbetesmarker.

  V har under en stor del av mandatperioden drivit en ambitiös miljöpolitik i riksdagen, enligt Naturskyddsföreningens utvärdering. De har genomgående föreslagit den högsta miljöbudgeten och höjda miljöskatter.

  Men den senare delen av mandatperioden har partiets miljöprofil försvagats rejält. Till exempel har V föreslagit sänkt skatt på bensin och diesel. Kommentaren från DN:s Forskarkommentaren är att V gör en korrekt bedömning av vad som krävs för att undvika en klimatkris, men saknar numera lösningar för konsumtionens påverkan och åtgärder som snabbt kan få ner utsläppen.

  Kommunikation & prioriteringar

  Vänsterpartiets kommunikation har ändrats när det gäller klimat och miljö. Partiet säger att de vill se systemförändringar bygga ett nytt samhälle, minska överutnyttjandet av naturliga resurser, värna den biologiska mångfalden och minska utsläpp. Fokus ligger på storskalighet, industri och arbete.

  Men samtidigt tonar man ner konsumtionens påverkan på klimatet. Prismekanismer och förbud avvisas av Nooshi Dadgostar, som under året fått kritik för att inte bottna lika väl i miljöfrågor som företrädaren Jonas Sjöstedt. Med den nya partiledningen uppmanas medlemmar inte prata om kött och flygresor. Den nya linjen har bland annat fått partiets klimatpolitiska talesperson att lämna sin post. Partiet har också fått stark kritik för beslutet att göra gemensam sak med M, KD, L och SD om att sänka skatten på fossila drivmedel.


  Följ SMB:s valbevakning.

  Mattias Goldmann: V är otydliga om klimatet

  Fler partigranskningar:
  Centerpartiet
  Kristdemokraterna
  Liberalerna
  Miljöpartiet
  Moderaterna
  Socialdemokraterna
  Sverigedemokraterna

  Faktarutan

  Förklaringar
  *Differentierad vägskatt = lägre bränsleskatt i glesbygd, högre i stad
  ** Kärnkraft.
  V vill avveckla kärnkraften.
  Budget: I den så kallade höstbudgeten redogör regeringen och oppositionspartierna för huvuddelen av sin politik kommande år. SMB har tittat närmare på budgetförslagen partierna ville genomföra under 2022.

   

  Vilka är era viktigaste miljöfrågor?
  Peter Ekelund, politisk sekreterare för V

  • Frigör utrymme för historiskt investeringspaket på 700 miljarder till klimatomställningen genom ett tioårigt moratorium i det finanspolitiska ramverket. Genom ett moratorium för dagens överskottsmål i den offentliga budgeten, med start år 2023, kan program för omställning av transporter, elproduktion och bostäder genomföras. 

   

  • Statlig omställningsfond och grön investeringsbank för industriomställning, ny teknik och hållbara bostäder. Vänsterpartiet föreslår grön omställningsfond där staten använder sina ekonomiska resurser och där pengar förs över från företag som smutsar ner till klimatvänlig produktion. Vi vill även inrätta statlig Grön investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital till riktade klimatinvesteringar till förnybar energi, omställning av livsmedelssektorn, klimatupprustning av bostäder och lokaler.

   

  100 procent förnybart, energieffektivare och stärkt elöverföringskapacitet. Produktionen av både el och exempelvis vätgas behöver öka kraftigt när vi ställer om från användning av fossila bränslen, därför behöver staten gå in med satsningar på förnybar energi. Staten måste öka sin kontroll över infrastruktur och resurser som behövs för att genomföra klimatomställningen. Det offentliga ska ta över ansvaret för elnätet, vilket även kommer leda till minskade avgifter för hushållen.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!