Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Partigranskning: Vad vill S göra för miljön?

  Foto: Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna vill ha mer av samma gamla vanliga industripolitik och business as usual. Otillräckligt, menar såväl forskare som miljöorganisationer och interna S-kritiker.

  Sammanfattning

  Med gröna batterifabriker och stålverk vill Magdalena Andersson profilera storskaliga industrisatsningar som den bärande pelaren i S miljöpolitik. S-MP-regeringen levererade hyfsat på miljö- och klimatfronten, men sedan S blev ensamma i regeringen har miljöambitionerna sjunkit.

  Partiet vill dela ut bonuspengar till bilister och aviserar kraftiga subventioner av elektriciteten, istället för att som en rad andra EU-länder ta initiativ till sparkampanjer. S-regeringen har även aktualiserat lägre ambitioner inom EU:s utsläppshandel, öppnat upp för onödiga gruvor och lagt flera miljö- och klimatsatsningar på is.

  Miljöpolitiken enligt partiet 

  I partiprogrammet beskrivs klimatet som en ödesfråga. Socialdemokraterna uttrycker att de vill ha en klimatpolitik för vanligt folk. På sin klimatsida skriver de att de vill klara klimatkrisen genom att “modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige”. De beskriver sin vision med orden “genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.” 

  Majoriteten av förslagen på partiets klimatsida handlar om energi, infrastruktur och industri. Fokus ligger på omställning till eldrivna transporter, utbyggd laddinfrastruktur, järnvägsinvesteringar och ett nytt reseavdrag. De skriver också att de vill fortsätta investera i den gröna omställningen, som ska skapa tiotusentals nya jobb i industrin.

  Socialdemokraterna vill, i urval: 

  • Ha dubbelt så många publika laddstolpar till 2030
  • Driva på för att göra det enklare att använda elbil med en mer enhetlig hantering av laddare och appar för elbilsanvändare
  • Införa ett ekonomiskt stöd för åtgärder som förbättrar energiprestandan i flerbostadshus
  • Ha ett reformerat reseavdrag
  • Se förbättrade investeringar för klimatberedskap och extremväder
  • Göra omfattande investeringar i både ny och befintlig järnväg och gå vidare med den nationella infrastrukturplan som presenterats
  • Driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen
  • Bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden

  För eller emot…

  Källor: Naturskyddsföreningen, Di, DN & WWF.

  Budget (S+MP)

  I höstas anslog regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet 21,9 miljarder till miljö och klimat (utgiftsområde 20), vilket är 3,7 miljarder mer än år 2021. Här återfanns bland annat ökade satsningar på Klimatklivet, ett investeringsstöd till kommunerna, och jämfört med tidigare ett kraftigt höjt anslag på 500 miljoner till kommunal klimatanpassning och skredskydd.

  Trots höjningen översteg de förväntade intäkterna från miljö- och klimatområdet utgifterna. Koldioxidskatten förväntades ge 22 miljarder till statskassan, och ytterligare miljö- och energiskatter väntades bidra med 7,2 miljarder till. 

  Totalt förväntades statens inkomster under 2022 uppgå till 1191 miljarder, vilket innebär att totala klimat- och miljöbudgeten uppgick till strax under 2 procent av de förväntade intäkterna. En minst sagt svag insats för att tackla klimatkrisen och artutdöendet.

  Det finns dock fler poster med miljö- och klimatanknytning. Inom energiområdet lades en väsentlig del av de (blygsamt) anslagna 4,46 miljarderna på elektrifiering, forskning och energiomställning. Inom utgiftsområde Kommunikationer såg det mörkare ut. Av 74 miljarder kan få poster anses ha positivt inflytande för klimatomställningen, snarare tvärtom. Samtidigt beräknar också Naturskyddsföreningen att över 30 miljarder varje år läggs på fossila subventioner.

  I S och MP:s budget avsattes två miljarder kronor för att rädda biologiskt värdefull fjällnära skog från avverkning. Syftet är att komma närmare det långt ifrån uppnådda miljömålet om bevarad biologisk mångfald.

  S i andra granskningar

  Socialdemokraterna svarar endast ja till fem av Naturskyddsföreningens förslag och fyra av WWF:s förslag för kommande mandatperiod och placerar sig därmed i granskningarnas lägre skikt. Att riksdagens största parti uppvisar så svaga ambitioner väcker oro inför kommande år.

  Partiet har också drivit en svag miljöpolitik under den tid de har varit ensamt regeringsparti. Forskaren i DN:s artikelserie Forskarkommentaren konstaterar att det inte räcker med mer av samma politik, det behövs nya politiska initiativ och styrmedel. Trots en riksdagsmajoritet för utfasning av merparten av klimatskadliga subventioner, minskade dessa endast med drygt fyra procent och ligger fortfarande på över 33 miljarder kronor om året.

  Kommunikation & prioriteringar

  Socialdemokraterna lägger stor vikt vid solidaritetsaspekten och fördelningspolitik, och skriver att nuvarande generationer inte har rätt att utarma naturtillgångarna, och att rika länder som står för de största koldioxidutsläppen måste ta mer ansvar.

  Samtidigt signalerar en hel rad S-ministrar att svenskar inte alls borde ta ansvar. Magdalena Andersson svävar på målet om människor kommer behöva ställa om, miljö- och klimatminister Annika Strandhäll undviker sina egna ansvarsområden och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ”älskar gruvor”. Socialdemokraternas ovilja för nödvändiga åtgärder fångas när Thorwaldsson säger nej till beteendeförändringar i DN:

  Det finns ganska många som tycker att vi ska sluta flyga, sluta köra bil, sluta konsumera men det är inte regeringens strategi. Vi ska kunna göra de saker vi vill göra och leva det liv vi vill leva utan klimatpåverkan. 

  S status quo-inställning har inför valet fått intern kritik från flera tunga namn, som menar att partiet måste bli tydligare med omställningen.


  Följ SMB:s valbevakning.

  Mattias Goldmann: ”S låter samarbetspartierna ta smällen”

  Fler partigranskningar:

  Centerpartiet
  Kristdemokraterna
  Liberalerna
  Miljöpartiet
  Moderaterna
  Sverigedemokraterna
  Vänsterpartiet

  Faktarutan

  Förklaringar
  *Differentierad vägskatt = lägre bränsleskatt i glesbygd, högre i stad
  ** Kärnkraft.
  S säger inte nej till stöd för kärnkraften. I valrörelsen har de rört sig närmare kärnkraften.
  Budget:
   I den så kallade höstbudgeten redogör regeringen och oppositionspartierna för huvuddelen av sin politik kommande år. SMB har tittat närmare på budgetförslagen partierna ville genomföra under 2022.

   

  Vilka är era viktigaste miljöfrågor?

  Hanna Westerén, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet:

   

  Just nu pågår en global klimatkapplöpning där företag tävlar om att ta fram nya tekniker och produkter som ersätter det fossila. Vi ska göra oss oberoende av beroende av skurkstaters fossila bränslen se till att de nya jobben som klimatomställningen skapar hamnar i Sverige och inte i andra länder.

   

  Våra satsningar har möjliggjort en grön industriell revolution. Som ett direkt resultat tillverkas nu det fossilfria stålet i Sverige, vi bygger elbilar och nedlagda industrier blir till batterifabriker. Det skapar tusentals jobb här och nu och gör Sverige starkare. Nu ska vi öka takten, inte bromsa och tro att jobben kommer av sig självt. Vi ska satsa på grön teknik, digitalisering och utbildning så att människor kan ta de nya jobben – jobb med svenska löner och kollektivavtal.

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.