Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Vad innebär ett regeringsskifte för klimat- och miljöpolitiken?

  Statsministern öppnar för dialog om regeringens klimatpolitik i vår – kommer han att lyssna? Foto: Moderaterna

  Inför valet granskade Supermiljöbloggen riksdagspartiernas klimat- och miljöpolitik. När valresultatet nu fastställts och det står klart att högerblocket – M, KD, SD och L – fått majoritet har SMB analyserat vad ett regeringsskifte kan innebära för klimat- och miljöpolitiken.

  Låga betyg till majoriteten av partierna

  Regeringsbildningen pågår och än är det inte klart vilka partier som kommer att ingå i regeringen. Högerblockets majoritet innebär icke desto mindre att Ulf Kristersson nu fått i uppdrag av talmannen att sondera möjligheten att bygga regering.

  I Supermiljöbloggens valgranskning får alla fyra partier som är aktuella att ingå i en högerregering, eller utgöra stödparti, låga betyg. Liberalerna får något bättre omdöme än övriga, medan Sverigedemokraterna rankas lägst. Även Kristdemokraterna och Moderaterna rankas lågt i såväl vår som övriga granskningar, till exempel Naturskyddsföreningens. Liberalerna får ett bättre omdöme än sina blockkollegor i Naturskyddsföreningens granskning, precis som i WWF:s valenkät.

  Förra veckan varnade forskare i DN om Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas miljö- och klimatpolitik. Det är medlemmar i Researchers’ Desk, som genomfört en analys av partiernas klimatpolitik, som menar att KD och SD “aktivt förhindrar den klimatomställning vi behöver i Sverige”. Forskarna anser att de båda partiernas politik snarare går bakåt – utsläppen bedöms öka med KD och SD vid rodret. 

  Researchers’ Desks bedömning av partiernas klimatpolitik inför valet 2022. Källa: Researchers’ Desk

  Ordförandepost i EU inleds med dämpad reduktionsplikt

  Under perioden 1 januari till 30 juni 2023 är Sverige ordförandeland i EU. Varje ordförandeland har en politisk inriktning och Sveriges prioriteringar kommer att presenteras i december. Sedan tidigare är dock den övergripande inriktningen kommunicerad. En av rubrikerna lyder “snabba på klimatomställningen”. 

  Samtidigt pågår en regeringsbildning med M och KD som grundpelare. Båda partierna, tillsammans med V, S, C och L, röstade tidigare i år för en pausad höjning av reduktionsplikten, med motiveringen att bränslepriserna är för höga. Lagförändringen beräknas ge ytterligare 880 000 ton koldioxidutsläpp nästa år och träder, ironiskt nog, i kraft samma dag som Sverige tar över ordförandeposten i EU.

  Samtliga högerpartier vill sänka drivmedelsskatten

  Moderaterna och Kristdemokraterna har även i andra sammanhang prioriterat bensinpriset före minskade utsläpp. Detta trots att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70% till 2030 och utvecklingen går på tok för långsamt. Båda partierna vill se lägre drivmedelspriser: M vill sänka bensin- och dieselskatten och KD gick tidigare i år ut med att de ville sänka bensinpriset med 9 kronor/liter genom slopad skatt och minskad reduktionsplikt. 

  Även SD har gått ut med förslag om kraftigt sänkta bensinpriser. Liberalerna har inte varit lika drivande i frågan, men röstade för den pausade höjningen av reduktionsplikten och har presenterat förslag om kompensation för höga bränslekostnader, bland annat i form av höjt reseavdrag och tillfälligt sänkt drivmedelsskatt.

  Svalt intresse för skogen och den biologiska mångfalden

  Biologisk mångfald verkar inte väcka något större intresse hos M, KD och SD. En av de viktigaste åtgärderna för att rädda Sveriges biologiska mångfald är att införa ett skydd om minst 30 procent representativ natur. EU uppmanar Sverige att gå vidare med förslaget, som Liberalerna är ensamma i högerblocket om att ställa sig bakom – M, KD och SD säger nämligen nej. 

  Inför valet analyserade SVT riksdagspartiernas skogspolitik. Här spretar det mer och på flera frågor svarar högerpartierna olika. På frågan “har vi ett hållbart skogsbruk i Sverige idag?” svarar V och MP nej, medan S, C, M, KD och SD säger ja. Liberalerna är tveksamma.

  En av frågorna i granskningen berör EU:s nya skogsstrategi, som avråder Sverige från att använda kalhyggen som skogsbruksmetod. Partierna får ta ställning till om skogsbruket behöver ställa om och använda färre kalhyggen än idag. Ja, säger V, MP och L – nej, säger C, KD, M och SD. S tvekar.

  Livsstilsförändringar inte på agendan

  Både EU och FN har konstaterat att det behövs en genomgripande samhällsförändring om vi ska nå klimatmålen. Men partierna som direkt och indirekt utgör regeringsunderlag pratar ogärna om livsstilsförändringar. 

  Ulf Kristersson uppgav tidigare i år att hans mål är att vanligt folk ska slippa livsstilsförändringar för att rädda klimatet. Liberalernas partiledare Johan Pehrson är inne på samma spår när han ger följande kommentar i en intervju med Dagens Nyheter: “omställningen kan inte ha ett egensyfte att straffa vanliga människor”. 

  Även i Supermiljöbloggens valgranskning stod det klart att livsstilsförändringar inte tar plats i partiprogrammen – med undantag för Miljöpartiets.

  Vilka partier som kommer att ingå i regeringen för de kommande fyra åren återstår att se, men klart är i alla fall att en högerregering åtminstone kommer att innebära avstannad utveckling på klimat- och miljöfronten, om inte en tillbakagång.

  Faktarutan

  Moderaterna: ny teknik, mer kärnkraft och sänkta klimatambitioner

  Moderaternas miljöpolitik ligger långt ifrån vad som krävs enligt forskningen. Under valrörelsen verkade partiet vilja profilera sig som ett klimatparti, men den senaste mandatperioden har man snarare velat sänka klimat- och miljöambitionerna – både i den nationella klimathandlingsplanen och i EU:s klimatlag. M lägger stor vikt vid framtida teknik och på energifrågan, i synnerhet kärnkraft – medan förslag om biologisk mångfald och naturskydd lyser med sin frånvaro.

  Läs hela partigranskningen här.

  Kristdemokraterna: sänkta bensinpriser och mer ansvar på andra länder

  Kristdemokraterna lägger stor vikt vid att förflytta ansvaret från Sverige till andra länder, som de tycker ska göra mer för miljön. Politiken fokuserar på nya tekniska lösningar och mer kärnkraft. De har även varit drivande i att sänka bensinpriset och har lagt förslag om att tillfälligt slopa skatten och att varaktigt sänka reduktionsplikten.

  Läs hela partigranskningen här.

   

  Sverigedemokraterna: enda partiet som inte står bakom Sverige klimatmål

  Sverigedemokraterna kommer solklart sist i miljöorganisationernas granskningar och är det enda parti som motsätter sig Sveriges mål om klimatneutralitet 2045. Partiet har i princip inga förslag som bidrar till att minska Sveriges klimatpåverkan och har vid flera tillfällen gett uttryck för klimatförnekelse, till exempel genom partiledaren Jimmie Åkessons uttalande om att det är fler som dör av kyla än av värme.

  Läs hela partigranskningen här.

  Liberalerna: bäst i högerblocket men förlitar sig på oprövade tekniker

  Liberalerna står sig bättre än övriga partier i högerblocket, bland annat tack vare sin breda energipolitik och löften om mer varierat skogsbruk. Däremot visar utvärderingar att Liberalerna inte alltid håller vad de lovar. De är ambitiösare än resterande högerpartier, men även L lägger stor vikt vid framtida lösningar och bedöms ha en övertro till oprövad teknik som koldioxidinfångning.

  Läs hela partigranskningen här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!