Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Det är lätt att fastna i nattsvarta rubriker om artdöd, brinnande regnskogar och ineffektiva makthavare. Men samtidigt sker det också massvis med bra grejer runtom i världen. SMB fortsätter därför traditionen med att sammanfatta de positiva trenderna från året som gått. Här är årets bästa miljönyheter 2020! 

  Listan är givetvis skriven helt utan inbördes rangordning. För protokollets skull utser redaktionen enhälligt beslutet om Preemraff till årets absolut bästa nyhet!

  Ekonomi & finans 

  1. Andra AP-fonden säljer fossila innehav. Miljardinvesteringar i 250 bolag kopplade till kol, olja och fossilgas avyttras.

  2. Första AP-fonden blir fossilfri. Statens Första Allmänna Pensionsfond (Första AP-fonden) meddelade att de nu valt att flytta alla sina investeringar i fossila bolag, så kallad “divestering”. Det innebär att fondens hela innehav på 366 miljarder kronor blir fossilfritt.

  3. Dansk bank nekar lån till fossilbilar. Med en ny policy säger den danska banken Merkus nej till att låna ut pengar som ska gå till att köpa bensin- eller dieseldrivna bilar. Elbilar ges däremot billigare lån.

  4. Gröna fonder har gått bäst under 2020. Att placera sina sparpengar i fonder som investerar i solceller, vindkraft och miljöteknik har visat sig lönsamt. Fonder inriktade på hållbar energi har gått bäst av alla i år, samtidigt som placeringar i fossilbolag har blivit en tydlig förlustaffär.

  5. Nordisk kapitalförvaltare avyttrar aktier i gruv- och oljebolag. Den norska kapitalförvaltaren Storebrand har valt att avyttra samtliga aktier i flera större gruv- och oljebolag. Deras motivering är att de inte vill investera i företag som använder sitt politiska inflytande för att motarbeta gröna policys.

  6. Påven uppmanar världens katoliker att divestera. Fossilfritt är det nya svarta. Iallafall om man lyssnar på Vatikanen, som i dagarna gick ut med en uppmaning om att världens alla katolska samfund borde sluta investera pengar i fossilindustrin.

  7. Lönsamt att sluta investera fossilt. Banker och fondbolag som sålt av sitt innehav i kol, olja och gas har tjänat många miljarder på beslutet, visar en granskning av Fair Finance.

  Corona-effekterna

  8. I skuggan av covid-19: rekordminskningar av koldioxidutsläpp. Inte sedan andra världskriget har de globala utsläppen minskat så kraftigt under ett år som de gör nu, visar en ny studie. Även om dessa kommer ha en minimal effekt på klimatförändringarna kan de ändå visa vägen framåt.

  9. Flygandet ner med 97 procent. Covid-19 spridning slår hårt mot både internationell och svensk flygtrafik och många flygbolag har helt eller delvis stoppat sin trafik. 

  10. Stora ekonomiska fördelar med gröna coronaåtgärder. Flera framstående ekonomer har utvärderat effekterna av att kombinera klimatåtgärder med den ekonomiska återuppbyggnad som pågår världen över. Deras nya rapport visar att ekonomin stärks av att satsa på grön omställning.

  11. Corona-restriktionernas positiva klimateffekter. Då den globala aktiviteten drastiskt reducerats till följd av coronaviruspandemin är det knappast förvånande att även utsläppen relaterade till energi och transport tillfälligt minskats.  Man bör ändå vara försiktig med att hylla coronaviruset för att vara gynnsam för miljön, eftersom situationen är temporär och bidrar till enorma press på både sjukvård och samhälle.

  12. Hemmajobb ger bättre luft i Stockholm. Åtgärderna för att begränsa smitta av covid-19 får effekt på den svenska miljön.Luftföroreningarna i Stockholms innerstad har redan halverats på grund av ökat distansarbete.

  13. Nedstängning gav mer solkraft. För att begränsa coronavirusets spridning har många länder stängt ner hela samhällen. I Indien ledde det till både renare luft och mer solenergi. Det visar en ny studie.

  14. Energiomställningen kan påskyndas av covid-19
  Energi från sol- och vindkraft fortsätter att öka och stod för tio procent av världens energiförbrukning under första halvan av året. Detta trots att energiefterfrågan sjönk med tre procent till följd av pandemin jämfört med samma period förra året. Det visar en rapport från tankesmedjan Ember.

  15. Största minskningen av efterfrågan på kolkraft sedan andra världskriget
  Coronapandemin har gjort att vi minskat vår totala elanvändning och industriella produktion i de flesta länder, vilket även dämpat efterfrågan på kolkraft. Efterfrågan på den utsläppstunga energin har gått ner med hela 8 procent, vilket är den största minskningen sedan andra världskriget.

  Klimatmål & klimatpolitik

  16. Stora utsläppsminskningar redan innan corona. Under första kvartalet minskade Sveriges växthusgasutsläpp med hela 8,1 procent. Det är den största nedgången sedan mätningarna började. De glädjande nyheterna är inte en effekt av corona, utan blev verklighet redan innan pandemin fick grepp om världen.

  17. Höjda klimatmål i EU. Efter en lång nattmangling kom EU-ledarna fram till nya klimatmål för unionen. Det är en kraftig höjning från det nuvarande målet, men fortfarande långt ifrån tillräckligt enligt forskningen.

  18. Kina lovar bli klimatneutrala till 2060. I ett tal inför FN:s generalförsamling berättade Kinas president Xi Jinping att landets utsläpp ska peaka 2030 för att sedan bli klimatneutrala innan 2060. Det är ett stort steg framåt för ett land som hittills aldrig avgett några långsiktiga klimatlöften – men frågan är hur trovärdigt uttalandet är.

  19. Japans klimatlöfte: koldioxidneutralt till 2050. Nya premiärministern Yoshihide Suga tillkännagav att Japan, som är världens tredje största ekonomi, ska nå netto-noll utsläpp 2050. 

  20. Nio svenska städer har skrivit på ett klimatkontrakt. Nio svenska städer signerade ett kontrakt för klimatneutrala städer 2030 på det digitala eventet European Viable Cities Day. Städerna blir därmed de först i Europa att göra ett sådant åtagande.

  21. Joe Biden vann amerikanska presidentvalet. Med Joe Biden som amerikansk president kan äntligen USA återta en ledande roll i klimatarbetet.

  22. Domstol sågar Irlands klimatplan: “Otillräcklig”. Seger när Irlands Högsta domstol menar att regeringens strategi för utsläppsminskningar behöver skärpas rejält.

  23. Mer pengar i miljöbudgeten. Den stora svenska höstbudgeten innehåller nära 10 miljarder i miljösatsningar. Höjd bonus-malus och mer pengar till industrins klimatomställning är några av nyheterna som presenterades av Isabella Lövin och Per Bolund. Supermiljöbloggen sammanfattar några av budgetposterna och analyserar satsningarna.

  24. New York satsar på en grönare framtid. Trots den hårda belastningen av covid-19 har delstaten New York drivit igenom lagstiftning för att underlätta utbyggnaden av förnybar energi

  25. Flyktingar under akut klimathot får inte skickas tillbaka. Nytt beslut ska bli vägledande i framtiden.

  Näringsliv & industri

  26. EU:s industriutsläpp minskar kraftigt. Efter åtstramning av systemet för utsläppsrätter är nu koldioxidutsläppen från Europas industrier på rejäl nedgång. Preliminära siffror visar på hela 9 procents minskning. I Sverige minskade utsläppen under 2019 med 5 procent.

  27. Flera svenska företag på global A-lista för miljöarbete och transparens. Välgörenhetsorganisationen CDP, som driver ett globalt miljörapporteringssystem, listar varje år de företag som fått A i deras mätningar. I år finns hela sju svenska företag med på listan, vilket är mer än dubbelt så många som föregående år. Positivt, men företagen har fortfarande lång väg kvar.

  28. Global kampanj får företag att satsa på förnybar energi
  Den globala kampanjen RE100, med syftet att få företag att satsa på förnybar energi, har rönt stora framgångar i Australien. Häromdagen gick en av landets största zinkraffinaderier, Sun Metals Corp, med i kampanjen och satsar nu på att senast 2040 enbart nyttja energi från fossilfria källor. 

  29. Näringslivet överlämnar klimatplaner – resultatet återstår att se
  Nio branscher lämnade förra veckan över sina respektive planer för fossilfri omställning till regeringen. Planerna har sammanställts inom ramen för Fossilfritt Sverige där totalt 22 liknande planer nu lanserats.

  30. Hybrit invigs. Flaggorna vjade högt i Luleå när världens första pilotanläggning för fossilfri stålproduktion invigdes.

  Hav, vatten & föroreningar

  31. Haven kan fortfarande räddas. En ny studie studier tyder på att vi fortfarande har en möjlighet att kunna hjälpa haven återhämta sig inom bara en generation. Men bara om de nödvändiga åtgärderna, framför allt att minska klimatförändringarna, tas på allvar.

  32. Öresund kan bli marint skyddsområde. Nu ska vattnet mellan Sverige och Danmark skyddas från mänsklig aktivitet. Regeringen har nu äntligen beslutat om att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Det kräver dock att Danmark fattar ett liknande beslut.

  33. Nordiskt avtal om plastavfall i haven. Plastavfall är ett akut och växande problem som måste tas itu med så snart som möjligt. Det var budskapet från de nordiska miljö- och klimatministrarna efter mötet i Nordiska ministerrådet.

  34. Vass kan ersätta växttorv – gynnar både klimatet och Östersjön. Torvmarker utgör en viktig lagringskälla för att binda kol och kväve från atmosfären. De huvudsakliga användningsområdena för torv är som bränsle och odlingssubstrat. Nu visar en ny finsk innovation hur bladvass kan ersätta växttorven, vilket skulle gynna såväl klimatet som den biologiska mångfalden och Östersjön.

  35. Försurningen minskar rejält. Många sura vattendrag i Sverige har börjat återhämta sig till den grad att de inte längre behöver kalkas regelbundet. Detta visar en ny studie.

  36. Sverige skriver under havsdeklaration. Sverige har skrivit under en deklaration om att minst 30 procent av världens hav ska vara skyddade från exploatering senast 2030.

  Biologisk mångfald & kemikalier

  37. Växande intresse för biologisk mångfald i finansbranschen
  Den biologiska mångfalden är i kris – ungefär två tredjedelar av världens arter har försvunnit de senaste 50 åren. Ekosystemen är hårt prövade. För livet på planeten är det här en katastrof. Därför börjar nu vissa finansbolag satsa mer på biologisk mångfald.

  38. Målarfärg minskar fågeldöd vid vindkraftverk. En smidig lösning kan minska dödligheten av rovfåglar vid vindkraftverk med 70 procent. Knepet är enkelt: måla rotorbladen.

  39. Läget ljusnar för insjöfisken. Fler svenska insjöfiskar som sik, öring, abborre och röding får grönt ljus i årets upplaga av WWF:s Fiskguiden. I havet ser det värre ut – läget är fortsatt illa för många havslevande arter.

  40. LO vill kriminalisera storskalig miljöförstörelse. Det bör vara kostsamt att förstöra miljön och Sverige bör gå i täten för att ekocid ska vara brottsligt. Det skriver LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson tillsammans med Palmecentrets Anna Sundström på SvD Debatt.

  41. PFAS förbjuds i hela EU. EU-kommissionen tog ett viktigt steg mot en giftfri miljö när man nyligen presenterade en ny kemikaliestrategi för de kommande åren. Strategin innehåller bland annat åtgärder som rör hormonstörande ämnen och svårnedbrytbara kemikalier som PFAS.

  42. Ny kemikalieskatt på kläder och skor. En statlig utredning föreslår en kemikalieskatt på 40 kronor per kilo. Detta för att minska risken att människor och miljö exponeras för farliga ämnen.

  43. Press på bättre hantering av läkemedel i miljön. Europaparlamentets miljökommitté vill se tuffare åtgärder för att minska läkemedelsföroreningar i miljön. Åtgärderna inkluderar minskad användning av läkemedel, grönare tillverkning och bättre avfallshantering. Dessutom ska lägre konsumtion av läkemedel nås utan att skada patienter.

  44. Biologisk mångfald och hållbara livsmedel viktigt i EU:s gröna giv. EU-kommissionen presenterade två nya strategier som ska bidra till det övergripande målet om klimatneutralitet till år 2050. I strategierna föreslås bland annat att all urskog i EU ska ha lagligt skydd och att användningen av bekämpningsmedel halveras.

  45. Kyrkan tar ställning för naturens rättigheter. Såväl Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och Kyrkornas Världsråd har de senaste åren kommit att omfamna idén om att naturen borde få juridiska rättigheter.

  Mat & jordbruk

  46. Fossilfria odlingsdukar kan ersätta miljöfarliga plastdukar. De enorma mängder plastbaserade odlingsdukar som används inom jordbruket är ett stort miljöproblem. Positiva nyheter är att det nu pågår flera projekt för att ta fram nedbrytningsbara odlingsdukar i naturmaterial.

  47. Diversifierade odlingssystem bra för miljön – och produktiviteten. Diversifiering inom jordbruket gynnar både skördarna och den biologiska mångfalden. Det visar en internationell studie där man jämfört 42 000 odlingssystem.

  48. Regeringen satsar på ekologiskt. Regeringen tillför Jordbruksverket 25 miljoner kronor per år 2021–2023 för myndighetens fortsatta arbete med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel.

  49. Smarta lösningar för minskat matsvinn
  En plats där Matsvinnets dag uppmärksammades igår var Härnösand, där kommunens kostenhet tog tillfället i akt att lansera ett nytt lokalt samarbete för minskat matsvinn. Härnösands kommun kommer i fortsättningen ta hand om de varor som ICA Maxi annars skulle kastat på grund av skönhetsfel. Den räddade maten kommer sedan användas till att “sätta guldkant” på den kost som serveras på kommunens sjukhus, äldreboenden och i skolmatsalar.

  50. Ökat intresse för närodlat under corona. Intresset för lokala matproducenter ökar och fler ansluter sig till de så kallade “rekoringarna”, som sedan coronapandemin började har fått ett rejält uppsving över hela landet.

  Transporter

  51. Slut med svavel för sjöfarten. Nu träder nya regler för den internationella sjöfarten i kraft. Från 2020 måste svavelinnehållet i sjöfartsbränsle sänkas rejält, vilket väntas leda till minskade luftföroreningar och lägre koldioxidutsläpp. 

  52. Dagliga nattåg från Stockholm till Europa verklighet om två år. SJ har tidigare dragit in i princip alla sina internationella nattåg på grund av olönsamhet och flera europeiska tågbolag har tvingats slopa sina internationella nattåg. Nu får tåget åter se ljuset i tunneln då regeringen och Trafikverket under torsdagen påbörjade en direktupphandling för att komma igång med nattågstrafik från Sverige till kontinenten. Inom två år ska dagliga avgångar ske mellan Malmö och Bryssel, samt mellan Stockholm och Hamburg, enligt beslutet.

  53. Palmolja förbjuds i biobränsle. Nu är det slut på klimatvärstingen palmolja i tanken. När den skärpta reduktionsplikten blir verklighet kommer palmoljeprodukter inte längre få blandas in i biodrivmedel, enligt ett nytt förslag från regeringen.

  54. Fossilbilsförbud i Storbritannien 2030. 2030 väntas Storbritannien förbjuda all försäljning av nya bilar som drivs på diesel och olja.

  55. Swedavia vill lägga ner Bromma flygplats. Det saknas förutsättningar för att fortsätta driva Bromma flygplats, slår Swedavia fast i en rapport som lämnas till regeringen.

  56. Paris byter bil mot cykel. Bygg fler och säkrare cykelvägar, samtidigt som bilarnas utrymme begränsas. Det är Paris svar på både pandemi och luftföroreningar. Borgmästaren vill nu ta bort hela 60 000 bilparkeringar.

  57. Ny landningsbana på Heathrow är inte förenlig med Parisavtalet. Efter stora klimatprotester har en domstol dömt ut planerna på en tredje landningsbana på den brittiska flygplatsen. Det är den första domen i världen där Parisavtalets löften väger tyngre än ny fossil infrastruktur. Domen kan komma att påverka de svenska planerna på utbyggnad av Arlanda och Preemraff.

  58. Flyg byts ut mot tåg i Österrike. Flygrutten mellan Wien och Salzburg upphör och inrikes flygresor som kan ersättas av en upp till tre timmar lång tågresa förbjuds. Det krispaket som Austrian Airlines fick till följd av coronapandemin kom med tydliga miljökrav, något som kommer resultera i rejäla minskningar av onödiga flygresor. Dessutom måste flygbolaget halvera sina koldioxidutsläpp till 2030, skriver Euractiv.

  59. Västerås lägger ned flygplats. Kommunledningen i Västerås är överens om att avveckla stadens flygplats. Orsaken: det kostar alldeles för mycket av skattebetalarnas pengar att hålla den olönsamma flygplatsen vid liv.

  60. Tågresandet nådde nya rekordnivåer under 2019. Efter att 2018 slog rekord i tågförseningar vände trenden och förra året kom 9 av 10 tåg fram i tid. Det är den bästa siffra sedan Trafikverket började mäta 2013.

  61. 2019 blev genombrottsår för elbussen. Under fjolåret sattes nästan 160 nya elbussar i trafik i Sverige. Under 2020 väntas antalet öka ännu mer. Det kommer spela en viktig roll i att göra svensk kollektivtrafik helt fossilfri.

  Konsumtion & återvinning

  62. Ny strategi för cirkulär ekonomi. Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har regeringen kommit överens om en ny nationell strategi för cirkulär ekonomi. Därmed tas viktiga steg för en grön omställning av samhället.

  63. Fler mobilföretag vill öka återbruk och återvinning. Varje år säljs fyra miljoner mobiltelefoner i Sverige, vilket bidrar till enorma mängder avfall. Produktionen av en enda mobil bidrar till hela 86 kilo avfall. Goda nyheter är att teknikföretag nu försöker att hantera problemet. Senast i raden är Elgiganten, som i veckan gick ut med att de satsar på att dubblera antalet återbrukade och återvunna mobiltelefoner.

  64. Infrarött ljus revolutionerar textilåtervinningen
  Max fem procent av de textilier vi slänger i Sverige återvinns, en otroligt låg siffra. Med tanke på de enorma utsläpp som kommer från textilproduktionen borde återvinning vara något som satsades mer på. En unik anläggning i Malmö kan nu bidra till ökad cirkularitet inom textilbranschen.

  65. Enklare att reparera elektroniska produkter med ny lagstiftning. Förra veckan röstade EU-parlamentet igenom förslaget om “rätten att reparera”. Syftet är att öka livslängden på produkter och därmed minska det elektroniska avfallet.

  66. Hållbarare blöjor möjligt med nytt biobaserat material. Engångsblöjor är en riktig miljöbov. Det är därför glädjande att forskare på KTH nu tagit fram en ny typ av hållbara engångsblöjor gjorda av ett superabsorberande material tillverkat av veteglutenproteiner.

  67. Plastskatten ger resultat – mer än halverad försäljning av plastpåsar. Skatten som tidigare i år infördes för plastpåsar har enligt en undersökning genomförd av SVT bidragit till att mer än halvera försäljningen av plastpåsar i de största livsmedelskedjorna.

  68. Svenskarna vill se höjda priser på klimatdåliga varor. Över hälften av svenskarna är positiva till högre priser på livsmedel och produkter med stort koldioxidavtryck. Tillsammans med resten av EU-medborgare vill man också förbjuda allt flyg på kortare distanser. Det visar en ny undersökning.

  Energi

  69. Preem drar tillbaka ansökan för Preemraff. Tveklöst en av årets bästa nyheter! Efter en långdragen rättsprocess med många turer vann till slut miljörörelsen kampen om utbyggnaden i Lysekil. Preem insåg till sist att raffet var en alldeles för olönsam affär. 

  70. Koldioxidutsläppen från energisektorn bromsade in under 2019. Energisektorn står för den största andelen av de globala utsläppen av koldioxid. Under 2019 planade utsläppen från sektorn ut, tvärtemot vad prognoserna förutspått.

  71. Polen stänger alla kolgruvor. Ett av kolindustrins starkaste fästen är på fall. Polens regering och fackföreningar har kommit överens om att lägga ner alla landets stenkolgruvor senast 2049. Trettio år av avveckling är ur klimatsynpunkt alldeles för lång tid, men beslutet kan få ett stort symbolvärde.

  72. Miljöseger efter mångårig kamp mot oljeledning i USA
  2016 riktades världens uppmärksamhet mot North Dakota, USA, när urfolksgruppen Sioux tillsammans med andra urfolk och miljöaktivister protesterade mot oljeledningen Dakota Access. Den här veckan utlyses deras seger i samband med att federal domstol stoppar oljeledningen.

  73. Solkraft är “historiens billigaste energislag”. Internationella Energiorganet (IEA) bekräftar att solenergin nu är billigare än både kol, olja och gas.

  74. Rekord för vindkraften. Stora satsningar på havsbaserad vindkraft i USA och Kina ger ett starkt uppsving för det förnybara energislaget. Under fjolåret ökade världens totala vindkapacitet med 19 procent.

  75. BP lovar dra ner på olja och gas
  Oljejätten BP planerar dramatiska förändringar i sin fossiltunga verksamhet. Till 2030 ska företaget minska fossilproduktionen med 40 procent och sluta leta efter olja och gas i nya länder. Men hur mycket är löftena värda? Läs mer i artikeln.

  76. Ny lovande metod för att ta tillvara på överskottsenergi från vindkraft
  Lagring av energi är en utmaning där det finns flera mer eller mindre effektiva metoder. Nu ska man i Storbritannien testa en ny storskalig metod för att lagra överskottsenergi från vindkraft. Metoden innebär att flytande luft används för lagringen.

  77. Nordamerikas största kolkraftverk ersattes av solenergi. I kanadensiska delstaten Ontario har vad som tidigare var kontinentens största kolkraftverk lämnat plats för en gigantisk anläggning för solenergi.

  78. Japan tänker stänga 100 kolkraftverk – men det är inte nog. Under de kommande tio åren planerar ö-nationen att stänga 100 av sina 140 kolkraftverk, vilket ur klimatsynpunkt är otillräckligt. Idag står kolkraftverken för en tredjedel av landets elproduktion.

  79. Vätgas och elektrifiering i EU:s nya klimatplaner. Bland annat vill kommissionen satsa på vätgas och cirkulära energisystem – men miljöorganisationer oroas för utbyggnad av fossilgas.

  80. Solceller ökade globalt förra året. Installationer av solceller ökade globalt med 12 procent förra året. Inom EU ökade Spanien mest, medan Sverige hamnade på åttonde plats. Kina backade för andra året i rad. Det visar preliminära siffror från internationella energiorganet IEA.

  81. Sol och vind har gått om kolkraften. Avvecklingen av kolindustrin är historiskt snabb i Europa. För bara fem år sedan stod kolet för en dubbelt så stor andel av elproduktionen som de två stora förnybara alternativen gjorde.

  82. Kommuner bygger bostadshus helt självförsörjande på el. I Mariestad, Växjö och Skellefteå växer intresset för “off grid”-hus. Solpaneler och vätgaslager gör dessa hus självförsörjande på el året om.

  Reklam och media

  83. Var tredje svensk vill se mer miljö och klimat i media. En stor majoritet av svenskarna, 84 procent, tycker att det är viktigt att miljö- och klimatfrågor bevakas i media. En av tre anser att dagens rapportering är bristfällig och bör öka. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Supermiljöbloggen.

  84. RO fäller Kronfågel för vilseledande reklam. Privatperson anmälde företaget Kronfågel för påståendet ”Med kyckling grillar du för en bättre middag och ett bättre klimat” i en reklamkampanj. Nu har Kronfågel fällts av Reklamombudsmannen.

  85. Amsterdam förbjuder fossilreklam. Som första plats i världen kan Amsterdam säga nej till marknadsföring av klimatförstörande verksamheter. Den nederländska huvudstaden har beslutat att utreda ett förbud mot reklam för kol-, olje- och gasföretag samt flygresor.

  86. Preems reklam kritiseras av Konsumentverket. Preem vilseleder konsumenter att tro att deras drivmedel är miljövänligt. Det menar Konsumentverket, som nu öppnar ett tillsynsärende mot sex av oljebolagets reklamfilmer.

  87. Flygbolaget KLM fälls för greenwashing. Det nederländska flygbolaget sprider vilseledande information om biobränsle.


  Törstar du efter ännu fler goda miljönyheter? Spana in förra årets lista: 41 positiva miljönyheter 2019. Gott nytt miljöår önskar SMB-redaktionen!

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.